Nyheter

Skal kartlegge hindringer i strandsona

Fredrikstad kommune er nå i gang med et pilotprosjekt. Innbyggere oppfordres også til å bidra.

Det melder Fredrikstad kommune på sine hjemmesider.

– Allemannsretten, hjemlet i friluftsloven, gir oss retten til fri ferdsel og opphold i utmark, og utgjør på mange måter fundamentet i vår friluftslivstradisjon, sier Line Hansen Alsaker, fagleder for landbruk og natur i Fredrikstad kommune.

For å kunne sikre allemannsretten, og at strandsona dermed er tilgjengelig for ferdsel for alle, er kommunen i gang med et pilotprosjekt der de kartlegger hindre i strandsona.

Privatiseres mer i sommermånedene

– Mange enkeltinngrep i strandsonen har over tid redusert tilgjengeligheten og ferdselsmuligheten. Effekten av nedbygging forsterkes flere steder av at eksisterende eiendommer privatiseres, og resultatet blir at man som turgåer blir usikker på om man har rett til å ferdes i området. Vi ønsker nå å få oversikt over disse hinderne, sier Alsaker.

Det er omlag 31 kilometer som skal kartlegges, fra Saltnes til innerst i Elingårdskilen. Kommunen antar at det vil gi et grundig bilde av omfanget av mulige ulovlige ferdselshindringer.

– Det kan være vanskelig å vurdere lovligheten på tiltak man ser ute i felt. Under befaringen skal vi vurdere om hindringene virker privatiserende eller ikke, men ikke konkludere om hindringen er ulovlig. Så lenge situasjonen er beskrevet i kartløsningen, og forholdet er dokumentert med bilder, kan lovligheten vurderes senere, forklarer Alsaker.

Kartleggingen skjer fra mai til august, når hyttene blir brukt mest, og hytteeiere oftere privatiserer sonen rundt hyttene sine. Hytteeiere det gjelder vil få skriftlig beskjed, melder kommunen.

Vil ha innbyggerhjelp

Kommunen oppfordrer innbyggere til å bidra til prosjektet. En registreringsløsning gjør det mulig å melde inn mulige ulovligheter.

På Fredrikstad kommunes hjemmesider kan du laste opp beskrivelse av ferdselshindring, og også legge ved bilder.

– Kommunen setter stor pris på alle tips om ferdselshindringer på strekningen fra Saltnes til Elingårdskilen, skriver de.

Kartleggingen skal kulminere i en rapport som oversendes politikerne, som da vil være med å fastsette kommunens ambisjonsnivå, og hvor mye ressurser som skal benyttes til følge opp det som har blitt registrert av ferdselshindringer.

---

Strandsona

  • Strandsona er definert som et hundremetersbelte langs sjø og vassdrag, hvor det er generelt byggeforbud.
  • Alle har ferdselsrett til fots i utmark. Det gjelder også i strandsonen langs sjøen.
  • Kommunen skal kartlegge ulovlige ferdselshindringer i strandsona.
  • Ulovlig ferdselshindring er stengsler og tiltak som vanskeliggjør ferdsel, være seg gjerder, hekker, bommer, båter på land osv. Det kan også være andre tiltak som hagemøbler, pyntegjenstander, steinsettinger og plener.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: