Nyheter

Viken-politikere gir seg selv millioner i oppløsningshonorar

For arbeidet med å oppløse Viken, lager politikerne i fylket tre nye utvalg. Honoraret de gir seg selv for dette koster skattebetalerne dyrt.

Alle fylkestingspolitikere, også de med heltidsverv, skal få betalt for å sitte i de nye utvalgene, skriver NRK.

Til sammen sitter 87 politikere i utvalgene, og dersom godtgjørelsen på 45.000 kroner i året varer fram til kommune- og fylkestingsvalget i 2023 blir den samlede utbetalingen på 5.655.000 kroner.

Godtgjørelsen gjelder også dersom møtene foregår i arbeidstiden. Selv forklarer politikerne at det er et enormt stykke arbeid å planlegge for oppløsningen av Viken og tilbakeføringen til Akershus, Buskerud og Østfold.

– Siden det er en betydelig merinnsats som nå skal gjøres, synes jeg ikke det er urimelig at den godtgjøres for alle som deltar, sier Høyres gruppeleder Anette Solli.

(©NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: