Nyheter

Dette gjør du med hageavfallet

Sitter du igjen med mye hageavfall etter vårens opprydning? Det er ulovlig å kaste det i skogen eller på andres private grunn.

Ikke alle vet hvor de skal gjøre av hageavfallet, erfarer Fredrikstad kommune. Men det skal i hvert fall ikke i skogen.

Det skriver Fredrikstad kommune på sine hjemmesider.

Når det nå ryddes i hager over hele byen, opplever kommunen at enkelte dumper hageavfallet på uegnede steder. Det er forbudt.

Bryter med naturmangfoldloven

– Dessverre havner mye av dette i både gamle og nye hageavfallsfyllinger på kommunale og andres private eiendommer så som i skogen, på friområder og ubebodde arealer. Det er mange som ikke er klar over at det å kaste hageavfallet på andres eiendommer er forbudt, forteller miljørådgiver i Fredrikstad kommune Christine Terezia Csaky Rosenvinge.

«Hageavfallet må du behandle på egen eiendom, eller levere det på Frevar» står det på dette skiltet.

Fordi avfallet, som Rosenvinge forklarer, kan tiltrekke seg skadedyr, bli yngleplass for brunsnegler og spre uønskede arter, vil det å dumpe det på uegnede plasser bryte med både forurensningsloven og naturmangfoldloven.

«Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet», står det blant annet i forurensningslovens forbud mot forsøpling (§ 28).

Kan kompostere i egen hage

Dersom du nå har trillebåra full, og ikke vet hvor du skal gjøre av innholdet, vet Rosenvinge råd.

– At du ikke har lov til å kaste ugresset ditt på annen manns eiendom, betyr ikke at trillebåren må bli stående utømt i hagen. Du kan kompostere hageavfallet ditt på egen eiendom eller du kan levere det på Frevar, forteller hun.

Kommunen opplyser om at det er gratis å levere hageavfall i personbil på Frevar, og større mengder som krever henger koster 200 kroner.

– Fredrikstad kommune jobber aktivt med å bekjempe spredning av fremmede planter. Mange av disse sprer seg raskt og utgjør en risiko for norske arter eller naturtyper. Vi setter derfor stor pris på at folk benytter seg av de lovlige alternativene for kompostering og levering av hageavfallet sitt, sier Rosenvinge.