Nyheter

Endrer rutetilbudet når Nobina tar over Nedre Glomma-bussene

Når ny leverandør tar over busstjenestene i regionen fra og med neste sommer, benytter Østfold kollektivtrafikk anledningen til å justere litt på noen av linjene.

Buss på vei gjennom Fredrikstad sentrum.

I slutten av april ble det kjent at Nobina AS vant kontrakten om ny driftsavtale for busstilbudet i Nedre Glomma-regionen fra og med 1. juli 2023, i konkurranse med dagens tilbyder Vy og Boreal Transport.

Direktør Børre Johnsen i Østfold kollektivtrafikk (ØKT) forteller nå i en pressemelding at Nobina landet avtalen med ganske klar margin.

– Kontrakten ble signert i forrige uke og vi er godt fornøyde med resultatet, både når det gjelder miljøinnretning, sikkerhet for sjåfører og passasjerer, og kvaliteten på busser og anlegg. Nobina AS har tilbudt en kombinasjon av el- og biogass, hvor alle bybussene vil være elektriske, uttaler Johnsen.

– Vi tror den nye avtalen vil oppleves positivt både for kunder og sjåfører, og vi kjenner Nobina AS som et profesjonelt selskap som vi er trygge på kan levere gode tjenester i årene fremover, legger han til.

– Sikkerhet i sentrum

Siden det er krav om virksomhetsoverdragelse i kontrakten, kan alle sjåfører som kjører i regionen i dag fortsette i det nye selskapet om de ønsker, opplyser ØKT.

Videre peker kollektivselskapet på at de over tid har hatt søkelys på sikkerheten i og utenfor bussene, med særlig vekt på kollisjonssikkerhet, varslingssystemer og andre tekniske hjelpemidler for sjåførene.

– Resultatene både fra denne konkurransen og tidligere konkurranser viser at dette har vært en riktig satsing, og vi er godt fornøyde med resultatene, sier Johnsen.

Direktør Børre Johnsen i Østfold kollektivtrafikk (ØKT) og administrerende direktør i Nobina Norge, Jan Volsdal etter signering av kontrakt for driftsavtale på busstjenester i Nedre Glomma fra 1. juli 2023.

Administrerende direktør Jan Volsdal i Nobina Norge ser på sin side fram til å ønske nye passasjerer velkommen om bord.

– Vi er opptatt av å tilby bærekraftige reiser, og har valgt en løsning med en kombinasjon av elbusser som vil gå på ren strøm, mens de resterende kjører på biogass. I tillegg er anleggene designet for å bidra til en bærekraftig drift gjennom effektiv bruk av energi og vann, og vaskehallene blir svanemerkede, forteller Volsdal i pressemeldingen.

– Samtlige busser er utrustet med ny teknologi som blant annet digitale sidespeil og 360-graders kamera som gir føreren full oversikt over området rundt bussen. Bussene blir også utstyrt med hjertestarter. Alt dette er med på å gi de reisende en trygg, sikker og bærekraftig reise, utdyper han.

Ruteendringene

I forbindelse med skiftet av leverandør, vil det også bli gjort noen justeringer i ØKTs rutetilbud i Nedre Glomma. Blant annet vil linje 1 mellom Sarpsborg og Fredrikstad forlenges til Værste og FMV Vest fra sommeren 2023.

– Målet er å få på plass et bedre tilbud til Værste-området tidlig i utbyggingsfasen, heter det i pressemeldingen.

Rushtidsavgangene med linje 1 mellom de to byene vil videreføres som i dag, men får nytt linjenummer 104.

– Samtidig forlenger vi linje 15 Sarpsborg-Hasle til Varteig Kirke, men med redusert frekvens fra 30 til 60 minutter. Nytt tilbud vil betjene Varteig skole på alle avganger, avslutter Børre Johnsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen