Nyheter

Drosjenæringen får nye krav – utvalg skal vurdere næringen

Regjeringen er i ferd med å reversere Solberg-regjeringens endringer i drosjenæringen. Men først skal et utvalg gjøre en helhetlig vurdering av næringen.

Taxi
Drosje
Fredrikstad taxisentral

Solberg-regjeringen innførte høsten 2020 flere liberaliseringer for drosjenæringen. Blant annet ble taket for hvor mange løyver som kan tildeles i ett fylke fjerne. Det betyr at alle som oppfyller et sett med objektive vilkår vil få tildelt løyve. Kravet om å tilhøre en drosjesentral ble også fjernet.

Noen av disse endringene er Støre-regjeringen nå i gang med å reversere – og flere forslag ble tidligere i år sendt ut på høring.

– Samtidig må vi se på de langsiktige utfordringene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

– Det er i dag mange og svært ulike syn på hvordan et slikt regelverk bør være. Jeg ønsker å sikre forutsigbarhet og unngå behov for hyppige og omfattende regelendringer, sier Nygård.

Regjeringen har derfor satt ned et utvalg som skal gjøre en «helhetlig vurdering av drosjenæringen». Utvalget skal ledes av Hans Petter Graver, professor ved det Juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

– En viktig del av arbeidet vil være å vurdere hvordan vi kan få en bedre drosjenæring som gir et godt tilbud til kunder over hele landet, uten at dette er i strid med EØS-avtalen, sier samferdselsministeren.

(©NTB)