Nyheter

Synder mot krav til taxi: – Sjåfører synes det er ubehagelig

Kjøreseddel med personopplysninger skal være synlig for passasjerer i taxi. Nylig ble ni av ti sjåfører tatt i å bryte kravet.

Krav til kjøreseddelens innhold og plassering oppleves ubehagelig for taxisjåfører.

– Mange av sjåførene synes det er ubehagelig, noe jeg har forståelse for, sier daglig leder Stian Enghaug i Taxisentralen for Fredrikstad og Sarpsborg.

For halvannen uke siden avdekket en mobil trafikkontroll, utført av Statens vegvesen, at mange taxisjåfører synder mot kravet om at kjøreseddel skal være synlig for passasjerer.

– En god del personopplysninger

Drosjer ble kontrollert i Sarpsborg, Halden og Fredrikstad, da det viste seg at ni av ti kontrollerte drosjer, ifølge Statens vegvesen, hadde feil og mangler i henhold til lovverket for drosjer.

For samtlige av de ni som ble rapportert inn til samferdselsavdelingen i Viken fylkeskommune, dreide manglene seg om at yrkestransportforskriftens paragraf 48, om krav til synlig kjøreseddel, ikke ble fulgt.

– Regelverket som kom i forbindelse med frislippet i drosjenæringen for få år siden krever at sjåføren har kjøreseddel med løyvenummer, utstedt av politiet, plassert slik at den er synlig fra passasjersetene. På kjøreseddelen er det også en god del personopplysninger, blant annet fullt navn og personnummer. Det syndes mot plassering av synlig kjøreseddel. Ikke alle har fått med seg regelen, mens andre ikke ønsker å vise den fram på grunn av personopplysningene, sier seniorinspektør Jens Mikkel Ørseng i Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten.

Noe av informasjonen på seddelen er jo på kanten av personvernloven.

—  Stian Enghaug, daglig leder ved Taxisentralen for Fredrikstad og Sarpsborg

I yrkestransportforskriftens paragraf 48 heter det blant annet:

«Drosje skal merkes utvendig på begge sider med løyvenummer med skrifthøyde på minst 100 mm når kjøretøyet benyttes som drosje. Løyvenummeret skal plasseres på drosjens sidedør og være i kontrastfarge til fargen på drosjen. Løyvenummer og kjøreseddel skal være synlig fra passasjerens plass».

Taxi-leder: Ønsker en bedre løsning

Daglig leder Stian Enghaug i Taxisentralen for Fredrikstad og Sarpsborg sier de forholder seg til reglene.

– Vi som taxisentral og sjåførene ønsker å vise at vi har orden i sysakene og slik innby til tillit, poengterer han.

Daglig leder Stian Enghaug ved Taxisentralen for Fredrikstad og Sarpsborg.

Men Enghaug mistenker at det gikk litt fort i svingene med frislippet i drosjenæringen, og tror ikke det er gjort med hensikt at sjåførene skal få brettet ut flere personopplysninger samlet på ett ark på dashbordet.

– Jeg tror at myndighetene trodde at kjøreseddelen er den samme som før og at den inneholder mindre informasjon, da de innførte kravet. Dagens kjøreseddel er jo et helt A4-ark med mange opplysninger. Noe av informasjonen på seddelen er jo på kanten av personvernloven, mener han.

Det har Enghaug forståelse for at mange av sjåførene synes er ubehagelig, og Enghaug er tydelig på at taxisentralen ønsker seg en bedre løsning for alle.

– En bedre løsning enn dagens kjøreseddel kan være et enklere kort med færre personopplysninger. I andre land bruker de et oblat eller noe som bekrefter at bilen er registrert og driver skikkelig. Selv har vi for eksempel egne kort som viser tilhørighet til sentralen, med bilde av sjåføren og sjåførnummeret, slik at sjåførene er sporbare, påpeker han.

Taxisentralen for Fredrikstad og Sarpsborg har gjort egne grep for å møte kravene og samtidig gi sjåførene bedre beskyttelse.

– Vi har kopiert kjøreseddelen ned i størrelse og fått den laminert, noe som også gjør den litt mer praktisk da sjåførene må ta med seg kjøreseddelen og teipe den opp på nytt hver gang de bytter bil. Kjøreseddelen inneholder likevel den samme informasjonen, opplyser Enghaug.

Dette svarer departementet

Dagen etter at denne saken først ble publisert, kom svaret på problemstillingen fra samferdselsdepartementet, som mener at en løsning på problemet allerede eksisterer.

Statssekretær Mette Gundersen (Ap) opplyser også at kjøreseddelen ikke er blitt endret og at det bare er kravet om synlighet som er nytt.

Samferdselsdepartementet har allerede møtt drosjenæringen på en del av problemstillingen med synlige personopplysninger, ifølge Gundersen.

– Høsten 2020 informerte departementet taxiforbundet og politiet om at sjåføren kan dekke over fødsels- og personnummer på kjøreseddelen dersom dette er ønskelig. Departementet viste til at formålet, om at passasjerene enkelt skal kunne se at sjåføren har kjøreseddel, vil være tilstrekkelig ivaretatt selv om fødsels- og personnummer dekkes over, så lenge kjøreseddel og løyvenummer er synlig for passasjerene, sier statssekretæren.