Nyheter

Økt fare for lokale skogbranner

Etter varme, tørre dager viser skogbrannindeksen fare for skogbrann i Fredrikstad og Hvaler lørdag.

Store kontraster: i Nord-Norge er det meldt regn og skyer, mens finværet på Østlandet øker brannfaren. Foto: Krister Sørbø / NTB

I både vestlige og østlige, sentrale strøk i Fredrikstad øker faren for skogbrann, viser skogbrannfareindeksen hos Meteorologisk institutt, hvor store deler av Fredrikstad har rød fargekode for lørdag.

Det samme viser indeksen for nordøstlige deler av Hvaler samme dag, hvor fargekoden er delvis mørkerød, som indikerer stor fare. Også andre steder i Østfold er det fare for skogbrann lørdag, viser indeksen.

Den økte skogbrannfaren ser ut til å være forbigående. Allerede søndag er nesten hele fargekartet for Østfold gult, som indikerer noe fare.

Den nye skogbrannfareindeksen ble tatt i bruk i fjor sommer, i et samarbeid mellom Meteorologisk institutt og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og er ifølge DSB en ny og bedre varsling av fare for skogbrann.

Denne indeksen, laget med utgangspunkt i den kanadiske Fire Weather Index, gir en indikasjon på hvor det kan være forhold som gjør at en skogbrann kan starte og hvor fort denne kan spre seg.

– Mens vi tidligere kun hadde 100 punkter med skogbrannfareindeks, dekker vi nå hele landet.  Vi bruker de beste analyser og prognoser vi har tilgjengelig, uttalte statsmeteorolog Håkon Mjelstad ved Meteorologisk institutt til DSBs nettsider da indeksen ble tatt i bruk.

Den nye modellen tar hensyn til temperatur, luftfuktighet, nedbør, vind og snø, og er ment å gi beredskapsmyndighetene et mer presist og solid varsel å forholde seg til.

I Fredrikstad meldes det opptil seks sekundmeter vindstyrke lørdag, med opptil 12 sekundmeter i kastene.

15. april startet det generelle bålforbudet på landsbasis, som årlig gjelder til og med 15. september.