Nyheter

Trailersjåfør dømt for smugling av 238 kilo marihuana

Serberen har en lang fengselsstraff i vente etter at tollerne fant hva han skjulte i lasten over Svinesund – til en anslått verdi opp mot 17 millioner kroner.

Tungbiler venter på rød sone ved Svinesund tollsted.

Den mangeårige trailersjåføren i 60-årene kjørte trekkvogn med tilhenger inn over grensa fra Sverige en torsdagskveld i mai i fjor.

Turen innom tollstasjonen endte med beslag av et parti narkotika av «meget betydelig mengde», ifølge dommen fra Søndre Østfold tingrett.

Etter at tollinspektøren selv mente han hadde fått snusen i marihuana fra tilhengeren, kunne hans firbeinte kollega bekrefte mistanken.

Midt blant om lag seks tonn lovlige varer, markerte narkotikahunden på noen kasser. Tollinspektøren skjønte raskt hva han hadde foran seg, etter å sett nærmere på innholdet i en av kassene.

Hevdet å ha blitt lurt og truet

Semitraileren ble fryst for bevissikring, politiet tilkalt og sjåføren pågrepet. Til sammen var 238 kilo marihuana pakket i 38 pappesker fordelt på tre paller.

Stoffet som ble testet hadde en styrkegrad som varierte fra 17 til 23 prosent, mens gjennomsnittlig styrkegrad på beslaglagt marihuana i Norge i 2020 var 17 prosent, ifølge Kripos sin årlige rapport. Det viste et politivitne til i retten.

Basert på årlige rapporter og prislister fra Kripos, anslo politivitnet markedsverdien til å være et sted mellom 9 og 17 millioner kroner, avhengig av hvor store partier marihuanaen ville bli omsatt i.

I sin forklaring i retten denne uka, serverte trailersjåføren en historie som antydet at han skulle være uskyldig fanget inn i et kriminelt nettverk, blant annet av frykt for sitt eget barnebarns sikkerhet.

Sjåføren nektet straffskyld og forsvareren ba om frifinnelse.

Etter først å ha hentet semitraileren, og deretter lasten, i et søreuropeisk land, ble han angivelig oppsøkt av tre fremmede menn på en parkeringsplass i Tyskland, forklarte sjåføren.

Mennene skal ha snakket til ham på serbokroatisk, gitt instrukser om å fullføre oppdraget på vanlig måte og passet på å nevne navnet til et av sjåførens barnebarn. Det siste skal han ha oppfattet som truende.

Den ene av mennene skal også ha vært passasjer i semitraileren gjennom Tyskland, før sjåføren skal ha fått instrukser om å plukke opp en ny passasjer i Sverige. Denne passasjeren slapp han av i veiskulderen bare noen hundre meter før han krysset grensa til Norge, forklarte mannen.

Bevisene sterkere enn fortellingen

Men politiet trodde ikke på sjåførens historie. Funn av en kryptert mobiltelefon samt anropshistorikken og innholdet i sms-er på denne, ble lagt fram som bevis for at sjåføren aldri hadde selskap i bilen og at han selv kommuniserte blant annet om pakking, last, emballasje og mengdeangivelser via den krypterte mobiltelefonen.

Heller ikke retten trodde på at sjåføren var uvitende om den ulovlige delen av lasten, basert på mengdeangivelse og annen kommunikasjon på den krypterte mobiltelefonen. Funn av teipruller og emballasje blir også pekt på som bevis, sammen med nevnte kommunikasjon, for at sjåføren trolig har vært delaktig i pakkingen. Overvåkingsbilder fra et transportfirma sør i Europa viser også at sjåføren fulgte med på lastingen av kjøretøyet han skulle føre, mener retten.

Søndre Østfold tingrett finner det «bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte handlet med viten og vilje» og anser altså narkotikasmuglingen som en forsettlig handling. Retten har da lagt avgjørende vekt på funn av nevnte beviser, sjåførens endring av forklaring og øvrige vitneforklaringer.

Sjåføren ble denne uka dømt til seks års fengsel for grov narkotikaovertredelse. Dommen er strengere enn aktors påstand om fem og et halvt år etter at saken er vurdert opp mot straffutmålinger i liknende saker.