Nyheter

Uavklart bosetting av ukrainere i Fredrikstad

Fredrikstad kommune aner ikke hvor mange ukrainske flyktninger som vil komme eller når.

Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Ankomstsenteret. Flyktninger. Asylsøkere. Drone. Barn. Lekeplass.

Det eneste ordfører Siri Martinsen (Ap) er sikker på, er at Fredrikstad nå er rigget og klar for å ta imot, bosette og integrere et stort antall flyktninger.

Kommunen har på anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) foreløpig sagt ja til å bosette 240 personer. Dette antallet kan senere utvides ved behov.

Enn så lenge venter kommunen i spenning og noe uvisshet.

– Vi har ennå ikke fått konkrete henvendelser om å bosette ukrainske flyktninger, men vet at det kan komme når som helst. Det kan bli et jevnt tilsig eller mange på én gang, det er vi også spente på, sier ordfører Siri Martinsen til Dagsavisen Demokraten torsdag morgen.

Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen og kommunen er rigget og klar for å ta imot 240 flyktninger som følge av Russlands krig mot Ukraina.

Nok boliger og økt beredskap

Martinsen har sammen med kommunens beredskapsråd, etter at vi sist omtalte flyktningberedskapen 16. mars, vært i en rekke planleggings- og dialogmøter med kommunale instanser som skole- og helsevesen samt frivilligheten.

Hun opplever viljen til å trå til for flyktningene som stor i Fredrikstad.

– Jeg må bare få si det, at vi hadde et veldig godt møte med frivilligheten og en dialog der på tvers av mange organisasjoner som var veldig positiv. Mange av de frivillige organisasjonene er godt i gang med sitt arbeid på ulike måter, forteller ordføreren.

Frivilligheten har fått en egen koordinator ansatt i kommunen. Den jobben tar Vegard Stavne Anda seg av. Han er fra før rådgiver og koordinator for lokalsamfunnsutvalgene.

Den samme gode responsen har ordføreren og kommunen fått fra privatpersoner som kan stille bolig til disposisjon for utleie til flyktninger, som en del av kommunens beredskap for bosetting.

Oppdaterte tall på hvor mange private som har tilbudt seg å hjelpe, har ikke ordføreren nå, men i midten av mars hadde allerede over 100 tatt kontakt.

– Vi opplever en fortsatt stor interesse fra private utleiere. Disse skal befares og kartlegges før en avtale kan inngås, da det er viktig for oss at menneskene som bosettes får et trygt opphold. Vi vet jo at det knyttet til store flyktningstrømmer også oppstår en økt beredskap innen menneskehandel, påpeker Martinsen.

Med private utleiere, sammen med boligene kommunen selv eier, har Fredrikstad kapasiteten på plass til å bosette de 240. Siden mars har også det nedlagte sykehjemmet Emil Mørchs minne blitt bestemt at skal settes i stand som ekstrakapasitet og et midlertidig oppholdssted ved behov.

– Emil Mørchs er bufferen vår. Foreløpig jobbes det med å sikre at bygget er i en god nok teknisk stand til slik bruk samt møblering og annet som må på plass, forteller Martinsen.

Skal integreres raskt

Når de første ukrainske flyktningene en gang ankommer Fredrikstad for å bli bosatt, skal det gå fort i svingene, ifølge ordføreren.

– Da er det viktig at barn og voksne fortest mulig får starte på det vi kan kalle en normal hverdag, poengterer hun.

Det betyr at flyktningene straks blir tildelt en bolig og at de ulike kommunale instansene blir koblet inn som et nettverk rundt dem. Da starter også barn og ungdommer umiddelbart i barnehage og skole og voksne i kommunens introduksjonsprogram.

Selv om ingen ukrainske flyktninger ennå er bosatt kommunalt, er det flere som er på plass i Fredrikstad gjennom egne nettverk, som familie eller bekjente, etter at de først har vært innkvartert og registrert ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde.

– Det er vi klar over, uten at vi vet hvor mange det gjelder. Men jeg får selv mange henvendelser fra ukrainere og deres nettverk, som har spørsmål og søker informasjon. Rundt 30 personer har vært i kontakt med kommunen i den forbindelse så langt. Foreløpig har det også vært kontakt med skolene angående skolestart for ti ukrainske barn, som jo har rett til skolegang også før de er kommunalt bosatt, forklarer Martinsen.

Heller ikke IMDi har full oversikt over hvor mange ukrainske flyktninger som til nå er bosatt i Fredrikstad gjennom egne nettverk, får vi opplyst fra IMDis pressevakt.

Rundt 10.000 ukrainske flyktninger har til nå registrert seg i Norge, melder NTB torsdag.