Nyheter

Vogntog stoppet med frontrute full av sprekker

Sjåføren var i tidsnød og tok sjansen på å utsette reparasjon. På Svinesund ble det bom stopp.

Et utenlandsk vogntog fikk kjørenekt på Svinesund, da frontruta var full av sprekker.

Det utenlandske vogntoget ble stanset under Statens vegvesens rutinekontroll på grenseovergangen mandag. Det var ikke aktuelt å la sjåføren fortsette leveringsoppdraget.

– Frontruta på bilen hadde sprekker i alle retninger. Den kunne ryke når som helst, noe som i seg selv ville vært farlig. Og ikke minst ga det sjåføren svært dårlig sikt. Det regnet og var behov for utstrakt bruk av vindusviskerne. Så dette var ekstremt farlig for trafikksikkerheten, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten.

– Hadde ikke tid

Sjåføren ble ilagt både forbud mot å kjøre videre og et påbud om å få frontruta byttet.

Det hadde sjåføren ikke tatt seg tid eller råd til før Statens vegvesen ikke ga ham noe valg, ifølge seniorinspektør Mikkel Ørseng, som var på kontrollpost da vogntoget ble stoppet.

– Sjåføren forklarte at vogntoget som følge av ruskevær og en del vind hadde kommet borti noe eller blitt truffet av en gjenstand, slik at skadene oppsto. Det var tydelig at det var gått utover takluka også, for den var teipet med plast. Han oppga at han ikke hadde tid til å stoppe leveringsoppdraget sitt for å dra innom verksted. Vi ser ofte det, at sjåfører langt hjemmefra også utsetter reparasjoner så lenge de kan – helst til de er hjemme igjen og kostnaden blir lavere, forteller Ørseng.

Biltransport politianmeldt

Sammen med en mobil trafikkontroll samme dag, resulterte mandagen i at 46 tunge kjøretøy ble inspisert, hvorav 11 fikk kjøreforbud og det ble ilagt 19 pålegg om utbedring av feil og mangler.

Denne biltransporten hadde én viktig mangel da den ble stanset for kontroll på Svinesund.

Det ble blant annet sendt én anmeldelse til politiet, etter at en norsk varebil med en biltransport på hengeren fikk avslørt en helt sentral mangel da den passerte Svinesund.

– Det ble avdekket at han kjørte transportoppdrag mot vederlag, noe som ved totalvekt over 3.500 kilo stiller en del krav. Blant annet er det da påbudt å ha fartsskriver i bilen for å holde kontroll med kjøre- og hviletid. Det hadde han ikke, og firmaet ble derfor anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, opplyser Grotterød.

Også mobilkontrollen ga resultater hva angår de samme bestemmelsene. Fire førere fikk her advarsler for brudd med kjøre- og hviletid.

På grensa ble blant annet et utenlandsk vogntog tatt med flere bremsefeil. To av hjulene på hengeren hadde ingen brems, og «de resterende hjulene var ikke noe særlig å skryte av, de heller», skriver Statens vegvesen i sin rapport.