Nyheter

Ønsker å utforske hele Gjellestad-området

Arkeologer planlegger å kartlegge hele dalføret der Gjellestadskipet ble funnet. Allerede er det bevilget 12 millioner kroner til prosjektet Viking Nativity: Gjellestad across borders.

I forskningsprosjektet Viking Nativity: Gjellestad across borders skal arkeologer, historikere og vikingtidseksperter studere hvordan Gjellestad utviklet seg til å bli et maktsentrum i jernalderen og vikingtiden.

Det var i begynnelsen av desember at forskerne kunne fortelle at de hadde funnet et langhus på 60 meter, et hus som betegnes som et av Nordens største, i nærheten av Gjellestadskipet. I tillegg fant de fire andre hus som er 15–30 meter lange og inntil 13 meter brede.

Alt tyder derfor på at Gjellestad har vært et historisk betydningsfullt sted, som forskerne nå omtaler som et maktsentrum.

Knut Paasche skrev Norges første doktorgrad om vikingskip. Paasche leder i dag NIKUs avdeling for digital arkeologi.

Digital arkeologi

Arkeologene har til nå undersøkt 40 hektar jordbruksområder sør, øst og nord for skipsfunnet med georadar.

De planlegger også å utvide området de søker i.

– Vi begynte å jobbe på prosjektet i vinter, med møter. Så blir det feltarbeid etter hvert med georadar. Vi ønsker å undersøke et området på to kvadratkilometer, som utgjør hele dalføret. På den måten kan vi få oversikt over området. Det er spennende å se hva vi kan avdekke, sier avdelingsleder Knut Paasche ved avdeling for digital arkeologi ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Et av de fem langhusene som er funnet nær Gjellestadskipet er 60 meter, noe som gjør det til et av Nordens største.

12 millioner

Han omtaler prosjektet som bredt.

– Det er et Norsk Forskningsråd-prosjekt som består av ni partnere, som skal pågå i tre år. Vi har allerede fått 12 millioner i støtte, forteller Paasche.

Ved å kartlegge området med georadar, håper forskerne å få et oversiktsbilde over hvordan området har sett ut i jernalderen og vikingtiden.

– Vi håper å se alt; veier, hus og gårder, sier han.

I høst ble områdene i nærheten av der Gjelletadskipet ble funnet i 2018 blitt undersøkt med georadar. Dette førte til funnet av fire langhus.

Vil undersøke Jellhaugen

Arkeologen tror ikke at de nødvendigvis vil avdekke flere skipsgraver, men kan avsløre at de vil ta en ny titt på Jellhaugen.

– Egil Johansen foretok en utgraving der i 1968. Da gravde de en grøft tvers gjennom. Nå ønsker vi å undersøke den på nytt. Blant annet vil vi undersøke størrelsen på haugen, som er en rekonstruksjon.

– Kan det ligge et skip der også?

– Nei, det tror vi ikke. Det er ikke funnet noen indikasjoner på et skip, som rester av tre eller sømmer fra skipet.

Forskerne har allerede kjørt georadaren over haugen en gang i vinter. Det ga dem imidlertid ikke mye informasjon.

– Det var for å se på haugkonstruksjonen. Georadaren gir best bilder inntil et par meter ned i bakken, og de blir mindre og mindre tydelige jo dypere ting ligger. Tanken nå, er å ta boreprøver av haugen. Det må vi søke Riksantikvaren om, fordi det er et kulturminne og automatisk fredet.

Lars Gustavsen har hatt feltansvar for høstens georadarundersøkelser på Gjellestad og skal skrive doktograd basert på georadardataene.

Fant flere gravhauger

Georadarundersøkelsene har også avdekket flere overpløyde gravhauger i åkeren nord for gårdstunet på Gjellestad, skriver NIKU på sine nettsider.

– Gravhaugfunnene er egentlig ikke så overraskende, ettersom det ligger tilsvarende gravhauger i skogholtene rundt undersøkelsesområdet. I tillegg har Viken fylkeskommune sjaktet i området tidligere og gjort funn som kunne tilsi at det skulle ligge gravhauger her. Allikevel er det viktig at vi kan kartlegge disse for å få et utfyllende bilde av landskapet rundt Gjellestad, sier arkeolog Lars Gustavsen fra NIKU, til nettsiden.

Han skal skrive doktorgrad med georadardata fra Gjellestad som utgangspunkt, og har hatt feltansvaret for undersøkelsene som har ført til de nye funnene.

– Foreløpig vet vi ikke hvor gamle husene er eller hva slags funksjon de har hatt. Arkeologiske undersøkelser og dateringer vil hjelpe oss på veien til å få svar på dette, sier Sigrid Mannsåker Gundersen fra Viken fylkeskommune til nettsiden.

Hun og Gustavsen mener at husenes plassering i landskapet kanskje må sees i sammenheng med gravfeltene lenger sør.

– Funnene av langhusene er med å bekrefte at Gjellestad har vært et maktsenter i jernalderen. I løpet av de neste årene kommer vi nok til å forstå mer av sammenhengen mellom skipsfunnet, husene og framveksten av jernalderens sentralsteder, mener Gustavsen.

Langhuset på 60 meter som ble funnet nord for Gjellestadskipet er blant Nordens lengste.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Viking Nativity: Gjellestad across borders

  • Forskningsprosjektet Viking Nativity er støttet av Norges forskningsråd.
  • Forskningsgruppa består foruten NIKUs Knut Paasche (prosjektleder) og Lars Gustavsen av Bjørn Bandlien (Universitetet i Sørøst-Norge), Rebecca Cannell (NIBIO), Sigrid Mannsåker Gundersen (Viken fylkeskommune), Frode Iversen, Christian Løchsen Rødsrud og Mari Arentz Østmo (Kulturhistorisk museum, UiO), og Jon Vidar Sigurdsson (Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO).
  • Forskningsprosjektet skal gi svar på gåtene i Gjellestads historie.
  • Gjellestadskipet, også skrevet Jellestadskipet, er restene av et vikingskip som er nedgravd i en tidligere stor gravhaug på jordet ved Jellhaugen på Gjellestad i Halden kommune i Østfold.
  • Skipsrestene antyder en opprinnelig lengde på 23–24 meter. Skipet ble oppdaget i 2018 sammen med flere overpløyde gravhauger og hustufter på åkerstykket ved siden av Jellhaugen like ved E6 på grensen mellom Halden og Sarpsborg.

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: