Nyheter

Rekordhøye pantemidler til Røde Kors-lagene i Østfold

Gavmilde pantere ga Østfold Røde Kors hele 2,9 millioner kroner i kassa i 2021. Fredrikstad-laget mottok aller mest.

Pantelotteriet bidro i 2021 med 110 millioner kroner til Røde Kors sitt arbeid, og har blitt en av organisasjonens viktigste inntektskilder.

– Dette er helt utrolig bra, og svært gode nyheter for det humanitære arbeidet i Østfold. Midlene går tilbake til lokalmiljøet i form av økt beredskap, omsorgstjenester og en rekke tilbud til unge og eldre, sier distriktsleder Robert Flobergseter i Østfold Røde Kors i en pressemelding.

Pantelotteriet ble etablert i 2008, og bidro i fjor med 110 millioner kroner til Røde Kors sitt arbeid på landsbasis. Halvparten av de årlige inntekten fra lotteriet går til lokallagene der panteautomatene er plassert. Resten er såkalte frie midler, som brukes primært til nasjonale og lokale aktiviteter og beredskap.

De største byene på topp

For 2021 medførte altså dette 2,9 millioner kroner til fordeling blant Østfold-lagene, en økning på 27 prosent fra året før og det som omtales som rekordinntekter.

Lokalforeningen i Østfold som mottok flest midler fra Pantelotteriet var Fredrikstad Røde Kors, med 620.760 kroner. Deretter fulgte Moss Røde Kors med 614.291 kroner og Sarpsborg Røde Kors, som mottok 375.091 kroner. Inntektsøkningen fra 2020 for de tre bykommune-lagene var på henholdsvis 26 prosent i Fredrikstad og Sarpsborg, og hele 60 prosent i Moss.

Distriktsleder Robert Flobergseter i Østfold Røde Kors.

Ifølge pressemeldingen fra Østfold Røde Kors, har de et stort antall lokale aktiviteter og tilbud. Og selv om det i hovedsak er frivillige som står bak, er det utgifter forbundet med gjennomføring av alle disse aktivitetene.

– Hjelpekorpsene har et stort behov for utstyr, vedlikehold og kursing, og det koster å drifte Røde Kors-husene med alle aktivitetene vi holder. Derfor er vi svært takknemlige for at så mange trykker på Røde Kors-knappen. Alle disse små og store bidragene utgjør en svært viktig inntektskilde for oss, som gjør at vi kan sette i gang tiltak som ikke ville være mulige uten disse pantepengene, sier Flobergseter.

Kiwi-dominans

Den butikken i Østfold som bidro med mest midler til Røde Kors sitt arbeid gjennom Pantelotteriet, var Kiwi Grålum i Sarpsborg.

– Her har kundene bidratt med hele 106.032 kroner. Nummer to var Kiwi Sjøgata i Moss, hvor det kom inn 103.516 kroner i 2021. Etter det fulgte Kiwi Melløs, også den i Moss, som bidro med 101.903 kroner, opplyses det i pressemeldingen.

Fra 2021 ble for første gang alle Coop-butikkene med i Pantelotteriet, noe som ifølge Røde Kors bidro til ytterligere viktige midler til frivilligheten.

I løpet av fjoråret kunne også 16 nye personer i Norge smykke seg med tittelen pantemillionærer.

– Vi ønsker å gratulere alle de som vinner. Det skal de glede seg over med god samvittighet, og vi håper enda flere fortsetter å trykke på knappen fremover, sier distriktsleder Robert Flobergseter i Østfold Røde Kors.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen