Nyheter

Viken: Nå er søknaden om oppdeling sendt

Den endelige beslutningen om å la Østfold, Buskerud og Østfold fylkeskommuner gjenoppstå skjer trolig innen sommeren.

Søknaden om å dele opp storfylket i tre ligger nå til behandling hos Kommunal- og distriktsdepartementet, før det er Stortinget som skal fatte den endelige avgjørelsen i saken, opplyser Viken fylkeskommune i en artikkel på egne nettsider.

– Med dagens oppgavedeling, er de tre opprinnelige fylkeskommunene fullt i stand til å ivareta de fylkeskommunale oppgavene. De tre nye fylkeskommunene vil fremdeles ha en størrelse og et folketall som er på linje med de fleste andre fylkeskommuner i Norge, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Et klart flertall i Viken fylkesting gikk 23. februar inn for å søke om å løse opp fylkeskommunen som formelt har eksistert siden nyttår 2020, og at Østfold, Akershus og Buskerud skal gjenoppstå som egne fylker.

Da Støre-regjeringen la fram sin plattform i fjor høst, slo de fast at de ville «Oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuner som sender søknad etter vedtak i fylkestinget innen 1. juli 2022». Det samme gjaldt for kommuner som omtales som tvangssammenslåtte. Fylkestingene i både Viken, Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark har sendt inn en slik søknad.

Det er ventet at Stortinget vil behandle søknadene om oppløsning i løpet av våren.

Regjeringen har samtidig uttalt at staten skal ta regningen for oppdelingen av disse fylkene, og fylkestinget i Viken legger nå til grunn nå at dette blir fulgt opp. I tillegg forventes det at de økonomiske rammene gjennomgås, og sikrer et godt tjenestetilbud og en sunn utvikling av de nye fylkeskommunene, med oppgaver som styrker dem.

– Det er viktig at en omlegging av inntektssystemet ikke må svekke økonomien i de tre nye fylkene, men bidra til å løse flere fylkeskommunale utfordringer. Det er spesielt viktig at staten stiller opp i en overgangsfase, da oppløsning og konsekvenser av koronapandemien vil legge press på tjenestetilbudet fremover, presiserer Ryberg.

I slutten av mars vil Viken fylkesting behandle en sak om prinsipper og føringer for oppdelingsprosessen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Slik blir de «nye» fylkene

I brevet fra Viken fylkeskommune til Kommunal- og distriktsdepartementet ligger følgende forslag til hvilke kommuner som kan inngå i de ulike fylkene etter oppløsningen:

  • Akershus: Asker, Bærum, Nesodden, Frogn, Vestby, Nordre Follo, Ås, Enebakk, Aurskog-Høland, Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nes, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Nittedal, Gjerdrum og Lunner.
  • Buskerud: Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, Sigdal, Rollag, Krødsherad, Flesberg, Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Modum, Hole, Ringerike og Jevnaker.
  • Østfold: Hvaler, Fredrikstad, Halden, Aremark, Rakkestad, Sarpsborg, Råde, Skiptvet, Marker, Indre Østfold, Våler og Moss.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: