Nyheter

Arrangerer beredskapsøvelse på Værste-området

Torsdag og fredag denne uken vil det være mye aktivitet i området rundt Høgskolen i Østfold. Der skal helsefagstudenter gjennom en stor kriseøvelse.

Det melder Høgskolen i Østfold i en pressemelding.

Flere hundre personer, om lag 100 helsefagstudenter, en rekke nødetater og anslagsvis 50 markører vil delta i øvelsen som foregår mellom klokken 09.30 og 14.00, torsdag og fredag.

Det vil bli iscenesatt en ulykke der markører spiller skadde, som fraktes med ambulanse ambulanser til behandling på legevakt og simuleringssenteret til høgskolen.

– Det er første gang vi gjennomfører en øvelse i denne størrelsesordenen, og vi er veldig glade for det gode og brede samarbeidet vi har med nødetatene og de andre aktørene og samarbeidspartnerne inn i dette. Studentene våre vil få en unik mulighet og læringsarena til å trene på mange viktige ferdigheter og læringsmål når de får prøve seg på effektiv traumebehandling i et scenario med mange kritisk skadde pasienter samtidig, sier Randi Magnus Sommerfeldt, dekan for Fakultet for helse, velferd og organisasjon ved Høgskolen i Østfold.

Øvelsen involverer både politi, brannvesen, Røde kors og Sykehuset Østfold. Øvrige samarbeidspartnere er Fredrikstad kommune, Glemmen videregående skole, Malakoff videregående skole, Fagskolen i Viken og Værste A/S.

Under øvelsen tar de i bruk et simuleringssenter. Simulering i virkelighetstro omgivelser er viktig i utdanningen av helsepersonell, og er med på å styrke kommunikasjon på tvers av profesjoner, sier Sommerfeldt.

– En øvelse av dette omfanget vil bidra til å gi en helhetlig forståelse av og tilnærming til samhandling mellom etater og profesjoner og behandlingskjeden ved store ulykker og krisesituasjoner.

Det vil bli skiltet i området om at øvelsen pågår. Det er kun deltakere med øvelsen som vil ha tilgang til stedet og det avgrensede området vil ikke være åpent for publikum, melder høgskolen.Nyeste fra Dagsavisen.no: