Nyheter

25 nye behandlingsrom på Sykehuset Østfold

1. mars starter ombygging av kontorer til behandlingsrom i sykehuset på Kalnes. Totalt skal Kalnes få 25 nye behandlingsrom. Målet er at bedre kapasitet vil bidra til å øke aktiviteten betraktelig, og til kortere ventetid for pasientene.

Det skriver Sykehuset Østfold på sine hjemmesider.

– Vi har mange fagområder som har behov for flere rom som kan brukes til utredning og behandling. Spesielt kreftavdelingen trenger flere poliklinikkrom. De har også behov for egne rom som skal brukes til cellegiftbehandling, sier Anette Siebenherz, avdelingssjef i avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering og revmatologisk avdeling.

Sykehuset melder at de har store kapasitetsutfordringer, og at de derfor startet prosjektet «kapasitetsøkning somatikk på kort sikt (2020-2025)».

Under prosjektet ble det opprettet et delprosjekt «Økt poliklinikk og dagbehandling Moss og Kalnes». Delprosjektet ledes av Anette Siebenherz.

– Vi har intervjuet seksjonsledere og avdelingssjefer for å kartlegge behovet for mer areal til poliklinikk både i sykehuset på Kalnes og i Moss. Prosjektet har hatt en grundig gjennomgang av hver etasje i sykehusbyggene, og kartlagt muligheter for omgjøringer sammen med de ulike fagområdene og eiendomsavdelingen, sier Siebenherz.

I Moss er det planlagt for 9 nye rom.