Innenriks

Nav-ofre får ikke slettet feilaktige domfellelser i strafferegisteret

Nav-ofre som har fått saken sin gjenopptatt og blitt frikjent for trygdebedrageri, får ikke slettet de feilaktige domfellelsene i politiets strafferegistre.

Nærbilde av NAV-logoen

Flere tusen mennesker ble berørt at den såkalte Nav-skandalen i 2019, da det ble avslørt at norske myndigheter i årevis hadde tolket EØS-regelverket feil, skriver Dagbladet.

Gjenopptakelseskommisjonen har avsluttet 64 saker siden da, og alle endte med frifinnelse for ofrene.

Til tross for frifinnelse står fortsatt den feilaktige dommen i politiets strafferegistre. Konsekvensen kan derfor blant annet være at man ikke kan reise til USA.

Seksjonsleder Mari Hersoug Nedberg i Kripos sier til avisen at registeret inneholder overordnet informasjon om sakene. Derfor vil det framgå om det er avsagt dom på frifinnelse.

Tidligere domfellelser blir ikke slettet fordi det kun er faktiske feil som rettes eller slettes i politiets register. Årsaken, ifølge Nedberg, er at politiet har behov for oversikt over straffesakene og historikk om hva som er gjort i sakene og utfallet av disse.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Dette er Nav-skandalen

  • I 2019 kom nyheten om at Nav siden 2012 hadde feiltolket EUs trygdeforordning. Denne gir nordmenn rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og sykepenger til andre EØS-land.
  • Flere titalls personer ble uriktig dømt og fengslet på bakgrunn av feiltolkningen, etter at de hadde oppholdt seg i utlandet mens de mottok trygdeytelser.
  • Nav fattet også flere tusen ulovlige vedtak som gikk på tilbakebetaling eller stans, avslag og kutt i ytelsene.
  • Det ble senere klart at Nav hadde praktisert regelverket feil helt tilbake til 1994 – og ikke bare i perioden etter at EUs nye trygdeforordning ble del av norsk lov 1. juni 2012.
  • Per oktober 2021 er 7.438 personer så langt identifisert som rammet av feilene som ble begått.

---