Nyheter

Fire kommunedirektører mener Viken bør deles i to

Kommunedirektørene i Indre Østfold, Rakkestad, Marker og Skiptvet foreslår at Viken deles i to – øst og vest for Oslo

- Fremskrittspartiet ønsker å nedlegge hele forvaltningsleddet som fylkeskommunen representerer - og er derfor i utgangspunktet positive, skriver Lavrans Kierulf, gruppeleder i Fremskrittspartiet Viken. Viken fylke ble etablert 1. januar etter en sammenslåing av de gamle fylkene Buskerud, Akershus og Østfold.

Alle de fire kommunene ligger i tidligere Østfold, men ingen av dem mener dette fylket bør gjenoppstå i sin gamle form. Det skriver Kommunal Rapport.

– Vi kan ikke se at Østfold som eget fylke har tilstrekkelig økonomi til å opprettholde dagens tjenester og er bekymret for at dette vil svekke skole- og samferdselstilbudet i vår region, skriver kommunedirektørene.

De understreker at Viken er bra for deres region, og legger til at de er bekymret for at en eventuell oppdeling vil lamme fylkesadministrasjonen og påføre Viken store utgifter som heller burde gått til innbyggernes beste.

Ideelt sett vil de beholde Viken, men dersom regionen oppløses, vil de dele den i to.

– Dersom Viken skal deles, er det naturlige å dele fylket i to deler, ett fylke på hver side av Oslo. Dersom Viken deles i tre, er det viktig at Indre Østfold blir i samme fylke som Follo-regionen, skriver kommunedirektørene.

Aurskog-Hølands kommunedirektør Inger Hegna har også lagt fram sin innstilling. Også hun mener det beste for hennes kommune er om Viken består.

(©NTB)