Nyheter

Adeel (36) er sykehusets første spesialist i akutt- og mottaksmedisin

I 2019 innførte Norge en ny spesialitet som retter seg inn mot bredere kompetanse på akuttmottakene. Overlege Adeel Anwar er den første ved Sykehuset Østfold som har fullført utdanningen.

Adeel Anwar i hvit legeskjorte i et rom på sykehuset

Det melder Sykehuset Østfold på sine hjemmesider.

– Vi har mange dyktige spesialister innenfor ulike fagområder i akuttmottaket på Kalnes. Men det er klart det er stas å være den første innen denne spesialiteten, sier han.

Spesialistutdanningen ble innført i mars 2019, og leger med denne tilleggsutdanningen er spesialister på akutte og generelle tilstander innen ulike fagfelt. Slik kan sykehusene sikre pasientene en enda mer helhetlig vurdering fra erfarne leger, uavhengig av legenes spesifikke fagområder.

– Da utdanningen ble etablert var Sykehuset Østfold raskt ute med å legge til rette slik at vi kunne hospitere i ulike avdelinger. Utdanningen har gitt meg en bredere innsikt i flere fagområder, og har gjort meg trygg på å kunne ta raske avgjørelser. Noe som er helt nødvendig i et akuttmottak, sier Anwar, som fra før er spesialist i indremedisin.

Utdanningen har gitt meg en bredere innsikt i flere fagområder, og har gjort meg trygg på å kunne ta raske avgjørelser.

—  Adeel Anwar, overlege

Tidligere var tankegangen at oppholdstiden i at akuttmottak skulle være så kort som mulig, og pasientene ble deretter innlagt i sengepost.

Økt pasienttilstrømming til akuttmottak og mer spesialisering av helsetjenestene har endret tankegangen, opplyser sykehuset.

Akutt- og mottaksmedisin omhandler alle pasienter som kommer til akuttmottaket. Noen pasienter må raskt ses av en spesialist innen et spesifikt fagfelt, andre kan behandles og observeres i akuttmottaket.

– Med riktig og rask undersøkelse og behandling ser vi at mange pasienter ikke trenger å legges inn på sykehus, men kan ferdigbehandles i akuttmottaket, sier Anwar.