Nyheter

Arbeiderpartiet i Østfold vil oppløse Viken

Et enstemmig styre i Østfold Arbeiderparti stemte mandag for en oppløsning av storfylket Viken.

– Dette var helt ventet, og vi har ikke hatt noen andre diskusjoner i Østfold Ap, sier lederen i Østfold Ap, Siri Martinsen, til NRK.

Ordfører Siri Martinsen (Ap) åpner Fredrikstads nye sykkelanlegg i Ferjestedsveien og Phønix gate, flankert av Jan Henrik Lund fra Syklistenes Landsforening Nedre Glomma (t.v.) og leder for sykkelprogrammet i Fredrikstad Øystein Buran.

Dermed vil styret rådføre Ap-representantene som sitter på fylkestinget i Viken fra gamle Østfold fylke om å stemme for en oppløsning av storfylket.

Tidligere har styret i Akershus Arbeiderparti stemt mot oppløsning av Viken, til tross for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Hurdalsplattformen skriver at det skal «settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken».

Forslaget om oppløsning skal behandles på fylkestinget i Viken 24. februar.