Nyheter

Bremsene var koblet ut: – Sjåførene er tause

Statens vegvesen gjorde alarmerende funn på trailer og en fullastet henger på svenskegrensa, hvor det var åpenbart at bremsene var blitt aktivt tuklet med.

På denne fullastede hengeren var to bremsevaiere koblet fra slik at hengeren ikke kunne bremse sin egen vekt.

– Dette er veldig farlige, men bevisste handlinger, som det er all grunn til å frykte de mulige konsekvensene av. Men dessverre ser vi dette altfor ofte – flere ganger i måneden og noen ganger flere ganger ukentlig, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen på Svinesund.

Kollegene hans stoppet tirsdag en litauisk varebil med fullastet henger, hvor bremsetesten ga klart signal om at transporten ikke kunne fraktes en meter lengre.

Bremselampene lyste konstant

På den 2.200 kilo tunge hengeren fant veivesenets folk ingen bremsevirkning på verken driftsbrems eller parkeringsbrems. Årsaken var alarmerende.

Bremsevaieren på ett hjul var kappet av og vaieren på et annet hjul ikke koblet til. Bremselysene lyste konstant på både bil og henger, som ble ilagt bruksforbud og avskiltet på stedet.

Én bremsevaier var kuttet av og en annen ikke koblet til på en henger dratt av en litauisk varebil over grensa på Svinesund.

– Noen har altså fysisk klippet bremsevaieren. Brems skal fungere på både bil og henger, men her kunne ikke hengeren selv bremse egen vekt. Det er kjempefarlig. Tenk deg – når det er glatt på veien i tillegg, vil de 2.200 ekstra kiloene trykke og skyve bilen langt av gårde før den får stoppet, forklarer Grotterød.

Slike løsninger er noe sjåfører tyr til når bremsefunksjonen på henger ikke fungerer som den skal og sjåføren vil gjøre det enklere for seg selv ved ikke å ha brems på hengeren, ifølge Grotterød.

Hengere som veier over 750 kilo skal kunne bremse egen vekt, ifølge regelverket.

Grotterød varsler at Statens vegvesen gjennom våren vil rette et ekstra sterkt fokus mot hengere på person- og varebiler, da mange av dem erfaringsmessig er i dårlig stand.

– Det ser vi ofte på hengere som brukes en sjelden gang, når folk har ryddet garasjer, kjellere og hager, påpeker Grotterød.

Derfor blir det ikke anmeldt

Men også en tungtransport med yrkessjåfør fikk alarmen til å gå ved kontrollstasjonen på Svinesund tirsdag. Også denne trekkbilen var registrert i Litauen og dro på en svensk henger.

På traileren var bremseslangen på ett hjul koblet ut og bremsefunksjonen var generelt dårlig på det tunge kjøretøyet. Traileren måtte tømmes og berges til verksted.

– Også her var det tydelig at bremseslangen var koblet ut ved bevisst handling. Det er åpenbart særdeles graverende å fysisk koble ut bremsesystemet på et vogntog på 50 tonn. Det er svært alvorlig for trafikksikkerheten.

– Hvorfor blir ikke sånt anmeldt?

– I begge disse tilfellene er det noen som aktivt har tuklet med bremsene, det ser vi. Men vi kan jo ikke bevise hvem som har gjort det, svarer Grotterød.

– Hvilken forklaring hadde sjåførene til de alvorlige bremsemanglene dere avdekket?

– Nei, sjåførene var lite snakkesalige. De var tause, og det er de som regel når vi finner sånne feil.

Det er åpenbart særdeles graverende å fysisk koble ut bremsesystemet på et vogntog på 50 tonn.

—  Øyvind Grotterød, fagleder i Statens vegvesen

Under den samme rutinekontrollen ble en utenlandsk yrkessjåfør ilagt kjøreforbud for å ha kjørt med falsk løyve.

På grenseovergangen i Ørje samme dag fikk tre ulike vogntog kjøreforbud grunnet manglende sikring av last og ett på grunn av overlast. Én sjåfør ble anmeldt for utløpt yrkessjåførkompetanse og to vogntog ble ilagt kjøreforbud grunnet manglende brems.