Nyheter

To trailersjåfører avslørt av Tolletatens skanner

Når personbiltrafikken over Svinesund igjen har sunket kraftig som følge av koronarestriksjonene, får tollerne mer tid til å ta en ekstra kikk på tungtransporten. Det har gitt resultater.

Beslag av 100 liter vodka og 7.000 sigaretter ved Svinesund tollsted tirsdag 14. desember 2021.

Ved to tilfeller den siste tida har nemlig polske vogntogsjåfører som har kjørt innom tollstasjonen for å deklarere lasten sin, vist seg å ha med langt mer enn de først var villige til å innrømme.

Det første smuglingsforsøket ble avslørt på kveldstid tirsdag 14, desember, da sjåføren i 40-årene ble bedt om å kjøre bort til Tolletatens skanner etter å ha vært innom ekspedisjonen.

– Skanneroperatøren vår kunne da se at det var noen uregelmessigheter i førerhytta, og bilen ble derfor beordret inn i kontrollhallen for en nærmere sjekk, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Innrømmet alt

Da tollerne spurte sjåføren om hva han hadde med seg av alkohol og andre høyt beskattede varer, valgte han å spille med åpne kort.

– Han svarte da at han medbrakte 100 flasker brennevin og 35 kartonger med sigaretter. Alt dette var kjøpt i Polen, og skulle selges videre til ulike personer her i Norge, opplyser Grandahl.

En opptelling av varene viste at sjåføren snakket ganske så sant, for i førerhytta ble det nemlig funnet til sammen 100 liter vodka og 7.000 sigaretter. Dette utgjør et forsøk på å unndra nesten 70.000 kroner i avgifter, og mannen fikk både varene beslaglagt og en bot fra politiet for dette.

Tolletatens skanner ved Svinesund.

190 liter øl

Fem dager senere, i 17-tida søndag 19. desember, ble en kollega i 60-årene av samme nasjonalitet avslørt for et lignende smuglingsforsøk. Også han hadde kjørt inn på rød sone ved tollstasjonen, og tilsynelatende deklarert varene han hadde med seg over grensa.

– Han la fram papirer på at han hadde med seg noen maskindeler, men da ekvipasjen ble skannet kunne operatøren se noen avvik på lasten som ikke stemte i forhold til det han hadde sagt han fraktet, sier Grandahl.

Etter å ha kontrollert innholdet i traileren, kunne tollerne konstatere at mannen hadde med seg 190 liter øl i tillegg til den lovlige lasten. Sjåføren tok på seg ansvaret og vedkjente seg varene, og også han fikk med seg en bot fra politiet før han fikk kjøre videre uten smuglerølet.

Seksjonssjefen ved Svinesund forteller at de har hatt et ekstra søkelys på tungtransporten mot slutten av året, som følge av de gjeldende koronatiltakene og hvordan disse påvirker grensetrafikken.

– Nå som trafikken har gått betydelig ned igjen på personbilsiden, frigjør det litt mer ressurser til å ta en grundigere sjekk av trailerne, som kjører som normalt, avslutter Grandahl.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen