Nyheter

Har varslet Økokrim om kattekoloni: – Vi er helt desperate!

Kattekrisen i et nabolag i Fredrikstad eskalerer. Mattilsynet prioriterer ikke saken. Nå har kommunen bedt Økokrim gripe inn.

Et overveldende antall katter tilhørende samme hus i et boligområde i Fredrikstad skaper fortvilelse blant naboene.

Én bolig i det tett befolkede nabolaget skiller seg ut ved å huse et overveldende antall katter. Naboer og velforeningen har varslet ulike instanser en rekke ganger med bekymring for både bomiljø og kattenes ve og vel.

«Situasjonen er forferdelig fortvilende og møter oss hver eneste dag! Det tråkkes i bæsj og dras inn i hus og biler. Vi plukker og plukker bæsj i enorme mengder, det stinker kattetiss og bæsj og folk er slitne, lei og fortvilet».

Situasjonsbeskrivelsen, den hittil siste, er datert 16. november i et brev til kommunen, og kommer fra en av naboene til det mye omtalte kattehuset i et tett befolket nabolag i Fredrikstad. I det samme brevet skriver naboen:

«Vi er helt på randen og desperate etter at det faktisk skjer noe! Dette er ikke en prinsippsak vi maser om for å være til besvær, men en situasjon som direkte påvirker livene våre negativt».

Kommunalt vedtak med begrensninger

Sist Dagsavisen Demokraten omtalte saken, da katteeieren hadde fått frist til 12. november med å besvare et varsel om vedtak fra kommunen, oppfattet den samme naboen dette som at katteeieren ville bli pålagt å redusere antall dyr. Men dette er ingen lettløst sak, viser det seg.

Mattilsynet orienterte i starten av måneden Fredrikstad kommune om at dyrevelferdsmyndigheten ikke har ressurser til å prioritere saken videre.

Kommunen, som på sin side er folkehelsemyndighet, vil ikke komme særlig langt på egenhånd. Foruten å vedta et pålegg om reduksjon, som kommunen nå har gjort. Men det innebærer ikke tvang som sanksjonsmulighet overfor katteeieren.

– Vi har fattet vedtak med pålegg om å redusere antall katter til maksimalt åtte, men har begrensede sanksjonsmuligheter etter loven slik vi ser det. Eneste sanksjonsmulighet er tvangsmulkt (løpende bøtelegging, journ.anm.), noe vi har opplyst om i vedtaket som er formidlet til katteeier, sier fagleder for miljø, Reidun Ottosen i Fredrikstad kommune.

Vedtaket ble gjort som følge av at katteeieren ikke har besvart varselet.

Varslet Økokrim

18. november valgte derfor kommunen å varsle Økokrim om saken, i håp om at saken også vil bli fulgt opp med hensyn til dyrevelferd. Fredrikstad kommune skriver i varselet:

«Vi mener at det i denne saken er grunn til å tro at kattene blir utsatt for alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell». Og videre:

«Kommunen vurderer at katteholdet utgjør en belastning for omgivelsene, og at det er behov for å gjennomføre tiltak. Kommunen har varslet katteeier om at vi vil fatte vedtak om å redusere antallet katter. Folkehelseloven gir kommunen begrensede muligheter i forhold til å sanksjonere dersom et vedtak ikke følges opp. Et vedtak etter folkehelseloven er også rettet mot helse og trivsel for de som bor i området, og ikke mot dyrevelferd. Kommunen ser alvorlig på saken, og ber om at saken prioriteres hos Økokrim. Vi ber om en skriftlig tilbakemelding på vårt varsel, hvor det beskrives hvordan saken vil bli fulgt opp», heter det.

Kommunen opplyser i varselet til Økokrim at Mattilsynet ikke vil følge opp saken fra et dyrevelferdsperspektiv. Varselet til Økokrim skjer i henhold til dyrevelferdslovens paragraf 5, som gjelder plikt til å varsle.

Økokrim er Politidirektoratets sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Økokrim er kompetansesenter for, og fører de mest omfattende og prinsipielle sakene innen disse kriminalitetsformene.

En nabo til et stort kattehold i Fredrikstad fant i november en død kattunge i hagen sin mens han plukket mengder av kattebæsj i den samme hagen.

Fant død kattunge i hagen

Den fortvilte naboen til katteholdet var også i kontakt med kommunen en uke før det siste brevet, og skildret også da en uutholdelig situasjon for dem som bor i nabolaget etter å ha gjort et makabert funn.

«Det er flott at dere har bestemt dere for å gripe inn her. I dag har jeg og min kone måttet plukke opp en død kattunge fra vår egen tomt og kaste i søppeldunken, sammen med to bæreposer med kattebæsj! Sånn som det skal det bare ikke være!», skrev naboen.

Flere naboer hadde tidligere i høst begynt å vurdere flytting som eneste alternativ, og løse diskusjoner om å engasjere advokat hadde startet. Velforeningen var også involvert.