Nyheter

Reagerer på barnehage-protest: – De skyver de små foran seg

Onsdag stengte flere av medlemsbarnehagene i Private Barnehagers Landsforbund, i protest mot regjeringens pensjonskutt. Det møter kritikk.

Barn på lekeplass med enslig huske i forkant.

I regjeringens budsjett legges det opp til en videreføring og skjerping av Solberg-regjeringens ønske om å kutte i pensjonspåslaget til private barnehager.

I en e-post til NRK skriver Kunnskapsminister Tonje Brenna at bakgrunnen for dette er at staten i 2019 betalte en milliard kroner for mye pensjonstilskudd.

– Beregninger viser at 90 prosent av de private barnehagene får mer til pensjon enn de faktisk bruker på pensjon til sine ansatte. Derfor var det rom for ytterligere kutt, skriver Brenna til kanalen.

Som følge av dette, gikk Private Barnehagers Landsforbund (PBL) ut og oppfordret sine medlemsbarnehager til å holde stengt fra klokken 14.00, onsdag 24. november.

– Med så alvorlige kutt i sektoren, og med de tilbakemeldingene vi får samla fra medlemmene våre.. 9 av 10 frykter disse kuttene kommer til å ramme kvaliteten i barnehagen, muligheten til å sette inn vikarer, kjøp av leker og vedlikehold av byggene, da føler vi at det nesten ville være uansvarlig av oss å ikke si tydelig ifra, sier Eirik Husby, styreleder i PBL, til Dagsavisen Demokraten.

– En slags martyraksjon

Palma Annette Kleppe er utreder i Manifest tankesmie og tidligere eier i en barnehage. Hun reagerer sterkt på PBL sin aksjon.

– Det jeg reagerer på mest av alt, er at PBL, interesseorganisasjonen for store, kommersielle barnehager i Norge, med den ene hånda jobber for at barnehagene og deres konsern som de fører interessene for, fortsatt skal få lov til å ta ut profitt fra barnehagene sine, og med den andre hånda bruker foreldre og barn som gisler for å få større bevilgninger til barnehagene. Dette henger ikke på greip, sier hun.

Kleppe er en av personene bak Barnehageopprøret, men understreker at hun i denne saken uttaler seg som privatperson og ikke på vegne av aksjonsgruppa.

Hun forteller at alle barnehager til nå har fått et flatt påslag i pensjon, og at det blant annet er her de kommersielle har tatt ut profitt.

– Men det er klart, i og med at dette har blitt gitt som et generelt tilskudd, har det blitt brukt til generell drift. For mange vil de helt reelt sett oppleve å få mindre penger.

Kleppe poengterer at aksjonen er ulovlig, og at PBL gjemmer seg bak ordtaket “målet helliger middelet”.

– De er så opptatt av barnas beste at de velger å gjøre det likevel, som en slags martyraksjon. Det er et komplekst bilde, og mange foreldre går på det narrativet. Men her er det mange detaljer som utelates og som ikke får bli med, sier hun, og utdyper:

– De små, enkeltstående barnehagene, som kunne ha måttet legge ned på grunn av dette, de er skjerma i forslaget. De får dekket de reelle pensjonsutgiftene sine. Dette er en ikke-sak som PBL bruker, de skyver de små foran seg. De som vil tape på dette, er de store konsernene, som vil kunne ta ut mindre profitt. Regjeringen har sagt at de skal ta Storberget-rapporten inn i en større og helhetlig finansieringsmodell for barnehagene, og det er nettopp disse mekanismene de vil luke ut. De vil sørge for at de små og enkeltstående vil få fortrinn, og de ideelle vil få etableringsmuligheter foran de kommersielle. Det blir for mye detaljer for folk. PBL vinner på det store narrativet, med at nå vil barna miste barnehageplassen. Det er ikke sant, mener Kleppe.

Til foreldrene har hun en klar oppfordring:

– Hvis jeg var forelder her, så ville jeg ignorert denne aksjonen og sendt et sint brev til PBL og eier. Hele poenget her er at ja, det er vanskelig å drive små barnehager i Norge i dag. Det må vi gjøre noe med. Ja, vi bør ha en aksjon for de små og ideelle, men det er ikke PBL sin aksjon. Det blir som bukken og havresekken.

Avviser profitt-kritikk

Styreleder i PBL, Eirik Husby, avviser kritikken fra Palma Annette Kleppe.

– Det er en fullstendig avsporing av hele debatten. Alle tall de siste årene viser at det ikke er profitten som er utfordringa. Det årlige utbyttet i sektoren utgjør to promille. Det handler om en samla sektors mulighet til å levere kvaliteten de er satt til. Barnehagereformen er den mest vellykka reformen gjennom tidene. Vi har femti prosent av sektoren under privat eierskap, med pensjonsordninger som er like gode som de kommunale.

Husby, som selv driver flere barnehager, blant annet i Fredrikstad og Sarpsborg, understreker at aksjonen kommer av uttalt bekymring fra deres medlemsbarnehager, og ikke profitt.

– Det er en samla sektor som står bak, som er bekymra og som har gitt beskjed til PBL om at nå er vi nødt til å reise oss opp for å bevare barnehagen, og gjøre den i stand til å utvikle den kvaliteten den skal ha, for å levere det tilbudet vi skal. Føler ikke at dette handler om profitt, og jeg kjenner meg ikke igjen, sier han.

PBL-lederen forstår ikke hvorfor regjeringen legger overfinansiering av pensjonstilskuddene til grunn for kuttene. Han forteller at barnehagene driftes av flere elementer i tilskuddsordningen, og at det dermed er driftsummen i sin helhet som må ligge til grunn når regjeringen skal gjøre endringer.

– Det hjelper ikke å bruke ostehøvelprinsippet på nasjonalt nivå, det vil slå feil ut når vi blir vurdert ut ifra kostnadsnivå. Østfold-kommunene ligger lavt på tilskudd fra før, og det rammer allerede skjevt. Når vi i tillegg har vært gjennom en innfasing av bemanningsnorm og pedagognorm, som ikke har blitt finansiert, så mener medlemmene våre at det slår beina under driften. Utfordringa er at barnehagetilskudd har blitt tilnærma kjernefysikk. Det er vanskelig å forstå kjernen i det.

Nå håper Husby at aksjonen kan få politikerne til å endre mening.

– Vi ønsker ikke at barn og familier skal rammes, men vi tror samtidig at hvis vi ikke gjør det her nå, så vil det på sikt gå utover barn og familie. Vi må gjøre politikerne oppmerksomme på hvilken situasjon vi står i, be dem sette på håndbrekket, sette seg ned og se på hele tilskuddssystemet til de private barnehagene, sånn at det blir forutsigbart og bærekraftig over tid.