Nyheter

Skrev mobilbøter for 62 millioner

Politiet skriver mobilbøter så blekket spruter – dette politidistriktet er «versting».

hele norge: Utrykningspolitiet vil ha patruljer over hele landet også resten av sommeren, varsler assisterende UP-sjef Roar S. Larsen. FOTO: UTRYKNINGSPOLITIET

Fra januar til oktober er 12.404 bilister i Norge bøtelagt for bruk av mobiltelefon bak rattet.

Det tilsvarer 62 millioner kroner i statskassa, viser tall fra Utrykningspolitiet. Det opplyser organisasjonen Ung i Trafikken i en pressemelding.

Organisasjonen jobber for trafikksikkerhet og påpeker hvordan bruk av mobiltelefon bak rattet fører til det motsatte.

– I år kommer nærmere 100 liv til å gå tapt i trafikken, menneskeliv vi aldri får tilbake. Mange av dem er helt uskyldige ofre for andres egoistiske valg. Det siste vi da trenger er bilister som bagatelliserer og undergraver trafikksikkerheten ved å bruke mobilen bak rattet, sier kommunikasjons- og samfunnskontakt i Ung i Trafikken, Henrik Pettersen Sunde.

Topper statistikken

Kanskje ikke overraskende, innbyggertall tatt i betraktning, er det sjåfører i Øst politidistrikt som bringer inn mest penger til statskassa på denne måten.

1.845 personer har i nevnte periode blitt bøtelagt for til sammen 9 millioner kroner for mobilbruk bak rattet i Øst politidistrikt. Neste på listen er Sør-Vest politidistrikt med 1.582 bøteleggelser for samme forhold.

Sunde mener at så mange bøteleggelser for mobilbruk bak rattet først og fremst er trist, samtidig som han er overrasket over det som kommer fram.

– Bøtesatsen økte til 5.000 kroner i år. En skulle jo tro at det hadde en mer avskrekkende effekt på folk. Kanskje er bøtesatsene fortsatt for lave, spør Sunde.

Henrik Pettersen Sunde i trafikksikkerhetsorganisasjonen Ung i Trafikken.

Han frykter at for mange bilister bagatelliserer hvor alvorlige konsekvensene av mobilbruk av rattet kan bli.

– Dessverre ser vi at én av tre dødsulykker i trafikken skjer på grunn av mobilbruk. Vi frykter at majoriteten av bilistene bagatelliserer faren ved dette og har en holdning om at «det skjer ikke meg», sier han.

Disse aldersgruppene er verst

Aldersgruppen som hyppigst blir bøtelagt, er 25-44-åringer. Av de 12.404 bøtelagte på landsbasis står sjåfører i alderen 25-34 år for flest, med 3.390 bøter.

3.199 av bøtene sto folk i alderen 35-44 år for, mens 45-54-åringene er bøtelagt 2.495 ganger for mobilbruk bak rattet i samme periode.

Sunde lar seg ikke imponere.

– Det er jo paradoksalt at foreldregenerasjonen skal være forbilder for de yngre, men likevel bruker mobiltelefonen så hyppig. Kjører du i 50 kilometer i timen og ser ned i mobilen i tre-fire sekunder, har du faktisk kjørt 70 meter. På de meterne kan du i verste fall ha forårsaket en alvorlig trafikkulykke, poengterer han.

Et lite lyspunkt

Det eneste positive tallene forteller er at det var en nedgang i bøteleggelser for mobilbruk fra januar til oktober i år sammenlignet med samme periode i fjor.

I fjor var totalen 15.491 slike bøter i landet. Også da toppet Øst politidistrikt (2.522) listen, mens Sør-Øst (1.900) hadde nest flest bøter for mobilbruk.

Også i fjor var aldersfordelingen den samme.

Sunde sier avslutningsvis at det ikke er meningen å være moralpoliti, og at han selv har tatt dårlige valg bak rattet. Men han er tydelig på at det siste vi trenger inn mot jul, er enda en dødsulykke i trafikken.