Nyheter

– Er det ikke mulig å få skutt disse stakkarene?

Rever med skabb er blitt svært nærgående og tar innimellom tilhold i kattehuset på terrassen hos Nina Elisabeth Larsen, som frykter at revene lider.

De to revene som holder til i et nabolag i Øyenkilen i Fredrikstad kommer ofte opp på terrassen hos Nina Elisabeth Larsen, som har satt ut vilkamera for å dokumentere hvordan pelsen viser at reven har skabb.

Viltkameraet som Larsen har satt opp på huset sitt i Øyenkilen nå i høst viser rev som tilsynelatende ikke er folkesky. Den forsyner seg av kattenes matfat og kommer ofte på besøk.

Men reven har skabb, er Larsen sikker på, og virker ikke å være ved særlig god helse, mener hun. Det er snakk om to rever som holder til i boligområdet.

Prøvde å fange

Viltnemda var på befaring flere ganger i fjor, og bekreftet at Larsen og familien hadde minst to rever i hagen sin.

– Revene plager oss ikke, det er bare så forferdelig trist å se hvor syke de er. Dessuten smitter reveskabb både på hunder og katter, noe vi har erfart i 14 år, påpeker Larsen overfor Dagsavisen Demokraten.

Først og fremst er det revenes sykdom som bekymrer henne.

– De er fulle av skabb. Den ene, av årets kull, er et svært trist syn – så skabbete og tynn. Jeg får så vondt av dem. Er det ikke mulig å få skutt disse stakkarene, spør Larsen, som har kontaktet Fredrikstad kommune for bistand.

----

Reveskabb

• Reveskabben anses å være svært smittsom. Hunder kan bli smittet via direkte kontakt med smittede dyr eller indirekte ved at skabbdyret har overlevd en kortere periode der et infisert dyr har oppholdt seg.

• Klassiske symptomer på reveskabb hos hund er en intens kløe på øreflipper, utsiden av albuene og på hasespissene. Huden blir rød med utslett, det kan dannes skorper og flass og gi håravfall.

• Skabbdyrene overlever ikke lenge uten vertsdyret. Inne dør de innen et par døgn på grunn av det tørre klimaet. Ved litt kaldere temperaturer kan de leve i flere uker, men de dør i minusgrader.

• Reveskabb er, med dagens antiparasittære preparat, relativt lett å behandle. Det finnes flere typer av spot-on preparater som alle er reseptbelagte. Det er viktig å behandle alle hunder i hjemmet samtidig for å forhindre en reinfeksjon.

Kilde: Anicura

----

Flere ganger har hun også varslet viltnemda i Onsøy, men fått til svar at hun må forsøke å fange revene selv.

– Jeg synes jo forslaget var litt merkelig, men vi har faktisk forsøkt. I fjor vinter hadde vi felle i hagen i noen måneder. Reven er så lur at den graver i forkant av fellen slik at maten faller gjennom gitteret, forklarer Larsen.

Nina Elisabeth Larsen har bedt kommunen om hjelp til å fange to nærgående rever med skabb, som begge holder til i nabolaget og hagen hennes i Øyenkilen i Fredrikstad. Hun mener dyrene må få slippe å lide.

Får viltvakt på besøk

Revene har engasjert flere sambygdinger på Facebook. Hun er ikke alene om å ha varslet viltnemda, og Larsen er blitt tilbudt å låne en felle av en nabo.

– Kanskje jeg får til å fange den selv likevel, spør hun.

Fredrikstad kommune har sendt Larsen et svar på henvendelsen, og gir klart uttrykk for at det nå er hjelp å få.

«Du vil bli kontaktet av en av våre viltvakter for å sette ut felle for denne reven i et begrenset tidsrom», skriver naturforvalter Jørgen Torp i kommunen.

Torp minner også Larsen om at vilt kan leve gode liv selv om dyrene framstår som skadet.

«Det må gjøres en helhetsvurdering av dyret basert på atferd, generell fysisk tilstand og utvikling over tid. Ville dyr går fort ned i vekt dersom de ikke er i stand til å skaffe seg næring selv. Våre avgjørelser baserer seg ofte på vurdering av slike forhold», skriver naturforvalteren videre.

Anbefaler å unngå fôring

Han anbefaler også å unngå utendørs fôring av egne husdyr og fôring av vilt spesielt.

Larsen opplyser til Dagsavisen Demokraten at familien har mat til kattene i det lille kattehuset på terrassen.

– Reven sover noen ganger inne i huset og spiser selvfølgelig maten deres, forteller hun.

Det bør gjøres tiltak for å unngå at mattilgangen er slik at den samler mye rev, skriver Torp og påpeker:

«Skabb hos rev smitter lett, og fôring som samler rev vil kunne medføre økt smitte».

Om fôring av vilt, skabb og smitte, opplyser han på generelt grunnlag:

«Generelt oppfordrer vi til å unngå utstrakt fôring av vilt. Fôring av vilt innebærer en aktsomhetsplikt. Den som fôrer vilt eller legger ut åte, skal sørge for at dette ikke medfører fare for unødig skade på eller ulempe for dyr, mennesker eller naturmangfoldet. Vi vil også informere om at det foreligger et nasjonalt forbud mot mating av hjortevilt uten tillatelse av Mattilsynet. Dette forbudet knytter seg opp mot spredning av CWD» (skrantesjuke, journ.anm.).