Nyheter

Stakk av fra kontroll i avregistrert bil med overlast

Varebilsjåføren fikk hastverk med å komme seg videre da Statens vegvesen oppdaget flere feil og mangler på kjøretøyet hans. Nå er han anmeldt.

Den svenskregistrerte varebilen ble stoppet for kontroll ved Svinesund mandag, og vegvesenets mannskaper kunne da avdekke at den både var lastet for tungt i henhold til den tillatte totalvekten på 3,5 tonn, og at den ikke hadde gyldige skilter.

– Det var snakk om ganske betydelig overvekt, og i tillegg var kjøretøyet det man kaller «avställd» i Sverige, altså ikke registrert. Der tar man jo ikke skiltene slik man gjør her i Norge, og man kan av- og påregistrere nærmest fra dag til dag, forklarer fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten.

– Førerne fikk klar og tydelig beskjed om å ordne opp i både overlasten og ikke minst først og fremst få registrert kjøretøyet før han kunne kjøre videre, for uten det på plass er det heller ikke forsikret. Dette brydde han seg tydeligvis ikke noe om, utdyper han.

Risikerer å miste førerkortet

For innen kontrollørene fikk pålagt sjåføren å rette opp i det som var galt med bilen, stakk han rett og slett av fra kontrollen og kjørte videre.

– Men det oppdaget vi dessverre litt for sent. Det skjer fra tid til annen at folk stikker av, og hvis vi ser at de kjører av gårde, hiver vi oss i bilen og legger oss på hjul eller kobler inn politiet for å ta opp jakten. Den siste vi stoppet på denne måten fikk vi tatt igjen ved Solbergtårnet, og vi er ikke spesielt fornøyde når sånt skjer, sier Grotterød.

– Vi tenker på trafikksikkerheten, og er ikke her fordi vi er ute etter å ta noen, men for at du og jeg skal kunne komme oss trygt dit vi skal. Sånn sett skulle vi gjerne hatt tak i ham igjen, men nå har han jo allerede kjørt, og hvis vi skulle få stoppet ham i morgen får vi bare håpe at det har gått bra i mellomtida, legger han til.

Faglederens klare oppfordring til sjåførene er derfor at de lar kjøretøyet stå på kontrollstasjonen inntil de har fått fikset det som er av feil, og at de tenker seg nøye om både med tanke på hvordan de laster kjøretøyet og hvordan de sikrer lasten.

– Vi har også hjullåser vi kan bruke hvis vi mistenker eller skjønner at føreren trolig kommer til å prøve å stikke av, men vi kan ikke sette lås på alt. Vi må se an sjåførene fra sak til sak, og her virket han som en hyggelig kar fram til han stakk av.

– Resultatet i slike saker er en anmeldelse av fører for ikke å ha etterkommet pålegg, så er det opp til politiet å vurdere hva som skjer videre, og i verste fall ender det med tap av førerretten. Her kjenner vi identiteten til både sjåføren og selskapet, så han er også anmeldt, sier Grotterød.

Høy andel kjøreforbud

Selv om han ikke har det eksakte tallet på hvor mye overlast sjåføren fraktet i dette tilfellet, minner han om at det også er andre hensyn enn medtrafikantenes trygghet på veiene som spiller inn i denne typen saker.

– Dette er ikke bare trafikkfarlig, men rokker også ved konkurransegrunnlaget. Hvis man kjører en doning med tillatt totalvekt over 3,5 tonn, kommer også fartsskriver og kjøre- og hviletidsbestemmelser inn i bildet. Sånn sett er det mye man unndrar seg når man laster på denne måten. Dette er en stor utfordring for oss, og vi har et stort fokus på lette varebiler og tar en del sånne tilfeller i løpet av en uke, avslutter Grotterød.

For øvrig ble det kontrollert 48 tunge kjøretøy ved vegvesenets kontrollstasjoner ved Svinesund og Ørje i løpet av mandagen. Av disse ble 30 ilagt kjøreforbud, og det ble til sammen delt ut 33 skriftlige pålegg om å utbedre feil og mangler.

Blant annet ble det nedlagt bruksforbud som følge av overlast på to vogntog som kom inn i landet over Svinesund, mens fire ekvipasjer ble nektet å kjøre videre på grunn av manglende utsyn, og ytterligere fire fikk kjøreforbud fordi lasten var for dårlig sikret.

I tillegg måtte ett vogntog parkeres grunnet en gjennomgående sprekk i en av bremseskivene på trekkvogna, og en semitrailer hadde et dekk som var såpass skadet at det ble ansett som uforsvarlig å la sjåføren kjøre videre uten å få det fikset.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: