Nyheter

Fredrikstads skoler og barnehager samlet inn over 800.000 kroner

Resultatene fra årets TV-aksjon viser at det kom inn omtrent like mye penger som året før, noe kommunens yngste var en solid bidragsyter til.

Mandag formiddag hadde det kommet inn 2.816.158 kroner til årets TV-aksjon i Fredrikstad – noe som utgjør gjennomsnittlig 33,85 kroner per innbygger. Dette er døyt 13.000 kroner mindre enn totalsummen som ble samlet inn i kommunen i 2020.

– Det tenker jeg er kjempebra! I fjor var det et tema som var veldig nært for oss, plast i havet, så at vi klarer å få inn den samme summen i år må jeg si meg veldig fornøyd med, sier ordfører og lokal TV-aksjonssleder Siri Martinsen.

Hun minner samtidig om at det innsamlede beløpet mandag er foreløpige tall, og at det fortsatt er mulig å gi sitt bidrag også i etterkant av selve aksjonsdagen.

Innbringende skoleløp

TV-aksjonen 2021, med tittelen «Barn, ikke brud», gikk til inntekt for Plan International Norges arbeid mot barneekteskap. Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden, ifølge tall fra den globale bistandsorganisasjonen, noe som betyr at det hvert år er 12 millioner jenter som blir frarøvet barndommen sin.

Pengene som har blitt samlet inn til årets TV-aksjon skal brukes i de landene der problemet er størst – Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger – og gi jenter i disse landene muligheten til å velge sin egen framtid og vie seg til livet.

– Vi skal jobbe for at jenter får bli på skolen, at barn, unge og eldre får opplæring i jenters rettigheter og i likestilling og at lovverket skal beskytte barn fra å bli giftet bort. Barn skal få være barn, ikke brud, skriver TV-aksjonen på sine nettsider.

Av de drøyt 2,8 millioner kronene som ble gitt til dette formålet i Fredrikstad, kom nesten 30 prosent – godt over 800.000 – som følge av initiativer fra skolene og barnehagene i kommunen. På innsamlingstoppen finner man Rødsmyra skole på Kråkerøy, som fikk inn hele 121.920 kroner gjennom sine aktiviteter knyttet til TV-aksjonen.

– Jeg er virkelig stolt over måten skolene og barnehagene har organisert og engasjert seg i årets TV-aksjon, det er helt imponerende arbeid som har blitt lagt ned. De har jo blant annet hatt skoleløp, som også er bra for folkehelsa og for å sette søkelys på tematikken, roser Siri Martinsen.

Digitale ambassadører

I forbindelse med innsamlingsaksjonen samlet Fredrikstad kommune også et lokalt stjernelag av ambassadører (+) som opprettet hver sin digitale bøsse. Dette førte til totalt nesten 55.000 kroner i innsamlede midler, mens den nyvalgte ordførerens egen bøsse så langt har blitt fylt med 9.505 kroner.

– Jeg er glad for alle som har gitt i min bøsse, så det tallet er jeg godt fornøyd med. Jeg må også gi honnør til alle ambassadørene for måten de har bidratt til å synliggjøre aksjonen gjennom sosiale medier. Mange har nok også brukt Vipps eller andre måter å gi på som følge av dette, sier Martinsen.

Som i 2020, ble årets TV-aksjon altså gjennomført heldigitalt i Fredrikstad, uten fysiske bøssebærere som oppsøkte folk på døra. Om dette er en løsning som har kommet for å bli, er foreløpig uvisst.

– Dette er noe komiteen må ta en avgjørelse på, men nå har vi hatt to runder med digital aksjon, og begge gangene har vi hatt økning fra det foreløpig siste året med bøssebærere. Det er også stadig færre som har kontanter på seg, avslutter Martinsen.

---

Resultater TV-aksjonen 2021

Innsamlet beløp i østfoldkommunene per mandag formiddag (kroner per innbygger):

 • Fredrikstad: 2.816.158 kroner (33,85)
 • Hvaler: 182.414 kroner (38,86)
 • Råde: 222.135 kroner (29,35)
 • Sarpsborg: 1.939.535 kroner (33,81)
 • Moss: 1.599.946 kroner (32,21)
 • Halden: 1.117.690 kroner (35,63)
 • Indre Østfold: 1.061.809 kroner (23,49)
 • Aremark: 62.254 kroner (46,98)
 • Marker: 216.180 kroner (60,03)
 • Rakkestad: 283.639 kroner (34,50)
 • Skiptvet: 243.888 kroner (63,76)
 • Våler: 256.623 kroner (44,21)
 • Nasjonalt: 243.310.609 kroner (45,11)

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: