Nyheter

Legevaktlege får kritikk etter at pasient døde

Etter at en pasient døde etter å ha blitt sendt hjem fra legevakten i Fredrikstad, slår statsforvalteren fast at legen brøt med forsvarlighetskravet.

Av Peter Tálos

Det var sent i 2019 at pasienten oppsøkte legevakten i Fredrikstad med store smerter. Etter å ha blitt undersøkt, sendte legen vedkommende hjem og ikke til innleggelse på sykehus.

Kort tid etter, døde pasienten av noe helt annet enn hva legevaktlegen hadde stilt som diagnose, skriver Fredriksstad Blad.

I et vedtak fra Statsforvalteren i Oslo og Viken slås det nå fast at legen som foretok undersøkelsen brøt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Vedtaket kommer etter at pårørende til den døde søkte Norsk pasientskadeerstatning om erstatning. Der konkluderte en sakkyndig at pasienten skulle vært innlagt på sykehus og de etterlatte har rett til erstatning.

I en ny behandling av saken snudde dermed Statsforvalteren og skriver nå at den manglende henvisningen til sykehus «utgjør et så stort avvik fra god praksis at det er å anse som uforsvarlig».

Legen er forespurt, men har ikke ønsket å kommentere saken overfor Fredriksstad Blad.


Nyeste fra Dagsavisen.no: