Nyheter

Fredrikstad har fått ny ordfører

Siri Martinsen (Ap) overtok både kjede og klubbe fra nybakt statsråd Jon-Ivar Nygård (Ap).

Ordførerskifte i Fredrikstad, da Siri Martinsen (Ap) tok over for nybakt samferdselsminister og partifelle Jon-Ivar Nygård etter ti år.

Det formelle ordførerskiftet fant sted under bystyremøtet på Blå Grotte torsdag kveld, der Martinsen ledet den første delen av møtet mens alle ventet på å klappe inn en noe forsinket, fersk samferdselsminister fra Selbak.

Med Nygård bak klubba, falt flere for fristelsen å kommentere hans nye jobb. Noen mer spøkefullt enn andre, eller som Bjørnar Laabak (Frp) konstaterte:

– Dette er første gang bystyret i Fredrikstad ledes av en ordfører og en minister samtidig.

– Gleder meg til å gjøre en forskjell

Laabak kunne ikke dy seg da han med innspill til arealplanen, med fokus på at fortetting i sentrum ikke må stå i veien for utvikling av lokalsamfunn som Lisleby, Selbak og Gressvik, igjen kom inn på Nygårds nye rolle.

– Nå skal du jobbe for gode tjenester til hele landet. I arbeidet med arealplanen må vi sørge for at vi jobber for hele kommunen. Det kan du ta med deg ordfører, sa Laabak til lett humring fra salen.

Mot slutten av møtet var det tid for det formelle ordførerskiftet, da Nygård først trådte ut av sine mange verv og deretter overrakte både ordførerkjedet og klubba til partifellen. Til Dagsavisen Demokraten sa Siri Martinsen:

– Jeg har fått prøvd meg litt i dag og ledet litt av møtet. Jeg blir veldig ydmyk overfor oppgaven, og det er en slags ærefrykt i den tilliten du får til å være ordfører for Fredrikstad. Jeg blir samtidig veldig stolt. Jeg er veldig glad i byen min og har masse engasjement. Så jeg er klar!

– Hva gleder du deg mest til?

– Hele engasjementet mitt går på at jeg gleder meg til å gjøre en forskjell for Fredrikstad, og dra Fredrikstad videre framover.

– Hva blir den tyngste oppgaven?

– Mandag, første dag på jobb, skal jeg begynne med forberedelser til budsjettet. Og det budsjettet vi går i møte nå, tror jeg kommer til å kreve både kreativitet og handlekraft. Så det blir en av de første jobbene som skal utføres helt konkret. Så er det de store linjene, hvor vi ønsker å tilrettelegge for flere arbeidsplasser, som er viktig for hver enkeltes frihet og mulighet til å leve et selvstendig liv. Og grønn omstilling, heltidsstillinger og alle de sakene vi har gått til valg på, svarte Martinsen.

Bystyret i Fredrikstad klappet Jon-Ivar Nygård ut og Siri Martinsen inn som ordfører.

Roser arvtakeren

Hennes forgjenger sier han føler det trygt å overlate ordførerjobben til Martinsen.

– Det er veldig lett å heie på henne som ny ordfører. Siri er helstøpt og solid, hun har lang erfaring i politisk arbeid, erfaring som er tilstrekkelig for å kunne gjøre en veldig god jobb, mener Nygård.

Selv har han hatt sin første uke som medlem i Jonas Gahr Støres nye Ap- og Sp-regjering.

– Det har vært veldig omfattende å sette seg inn i et stort fagfelt. Jeg har nå fått ansvaret for posttjenester, luftfart, fergesamband, veier og jernbane. Det er en omfattende del av det norske samfunnssystemet, så det har vært og er mye å sette seg inn i.

– Arne Sekkelsten (H) vet endelig hvem han skal ringe hvis toget ikke går, sa han – du er klar på telefonen?

– Ja, det er heldigvis ikke sånn at det er samferdselsministeren som skal ut med elektriske instrumenter og få kjøreledninger opp og sånt, men vi er opptatt av at jernbanetilbudet skal være så godt som mulig. Det handler jo om å flytte folk rundt dit de skal, og det skal vi gjøre på en best mulig måte for klimaet og på en måte som bidrar til verdiskaping og vekst i hele landet, svarer Nygård, og gir inntrykk av å ha gått statsrådsskolen på en uke.

– Vi har selvfølgelig lest oss opp på mye og fått grundige presentasjoner av de ulike fagområdene i departementet. Men vi er ikke varme i trøya etter en uke, smiler han, før han skal takkes skikkelig av med en feiring samme kveld.

– Fredrikstad har så mange hverdagshelter

Fra talerstolen serverte Siri Martinsen, med ordførerkjedet rundt halsen, en intensjon om et Fredrikstad, politisk og i samfunnet for øvrig, som drar i samme retning.

– Det er en stor oppgave å være ordfører for Fredrikstad. Men det trygger meg, dette bystyret, som er fullt av engasjement og kompetanse på tvers av partier og blokker. Og ikke minst administrasjonen, med 6.000 ansatte, som går på jobb hver dag for å jobbe for innbyggerne. Det samme med frivilligheten, næringslivet og nabokjerringa, som stiller opp for folk i byen vår. Jeg lar meg aldri stoppe i å bli imponert over hvor mange hverdagshelter vi har. Selv skal jeg gjøre det jeg kan for å gjennomføre gode møter og representere Fredrikstad på en god måte. Vi står overfor viktige og spennende oppgaver i årene som kommer. Vi skal tilrettelegge for å skape flere arbeidsplasser, sørge for at færre jobber ufrivillig deltid, være tydelige på at vi ønsker et organisert arbeidsliv og vi skal jobbe for å nå klimamålene våre, kutte utslipp og skape nye løsninger.

Slik startet Martinsen sin periode som ordfører, og takket sin forgjenger for innsatsen:

– Til Jon-Ivar: Tusen takk for den jobben du har lagt ned i dine ti år som ordfører. Du har lagt ned en enorm arbeidsinnsats. Nå venter nye og spennende oppgaver som statsråd, sluttet hun.

Jon-Ivar Nygård føler seg trygg på å overlate ordførerjobben til partifelle Siri Martinsen. Det formelle skiftet fant sted torsdag kveld.