Nyheter

Statsviter om minister Nygård: – Kan bli møtt i døra av ting han har sagt tidligere

Når Jon-Ivar Nygård rykker rett fra rollen som Fredrikstad-ordfører til samferdselsminister, kan han regne med stort forventningspress fra hjemtraktene, samtidig som han må tilfredsstille resten av landet.

– Han kjenner dette feltet ganske godt, og har markert seg både lokalt og nasjonalt i debatten om dobbeltsporet. På den annen side kan han også bli møtt i døra av ting han har sagt tidligere om nettopp dobbeltspor, og som samferdselsminister er det stort potensial for å måtte bite i seg tidligere ord, sier statsviter og førsteamanuensis Harald Borgebund ved Høgskolen i Østfold.

Torsdag ble Jon-Ivar Nygård (48) historisk som tidenes første statsråd fra Fredrikstad, da han ble utnevnt som samferdselsminister i Ap/Sp-regjeringen ledet av Jonas Gahr Støre. Dermed hopper han bukk over stortingsplassen han nylig ble valgt til, etter ti år som ordfører i Arbeiderparti-bastionen Fredrikstad og medlem av partiets sentralstyre siden 2014.

– Det er overraskende, men en gledelig overraskelse. Delvis fordi det begynner å bli lenge siden sist man hadde en statsråd fra Østfold, men også fordi Jon-Ivar Nygård er et relativt ubeskrevet blad i nasjonal politikk. Han har sittet noen år i sentralstyret til Arbeiderpartiet, og er sånn sett godt kjent internt, men utenfor eget parti er han nok mindre kjent for de fleste, mener Borgebund.

Dobbeltspor på topp

Statsviter og førsteamanuensis ved institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon ved Høgskolen i Østfold, Harald Borgebund.

Som ordfører har Nygård til tider vært en krass kritiker av hva hans forgjengere i samferdselsdepartementet har levert, men nå er det altså han som skal ta på seg den tunge minister-hatten. Da blir det store spørsmålet hva han selv kan få til, og det mangler ikke på forventninger fra hjemlige trakter.

Både vei- og jernbanesatsing, utbedring av innseilingen til Borg havn og en reetablering av Moss lufthavn Rygge står høyt på ønskelista.

– Realistisk kan man håpe på at dobbeltspor gjennom Østfold blir prioritert høyt, altså at man får en endelig løsning på blant annet trasévalg og oppstart. Så er det også mange andre utfordringer rundt infrastruktur, men dobbeltsporet står nok øverst. Får man en avklaring, og kanskje også påbegynt byggearbeidene, vil nok det bety mye for østfoldsamfunnet. Da vil man oppleve å ha fått godt betalt for å få en minister herfra, sier Borgebund.

– Fallhøyden blir uten tvil desto høyere. Men Jon-Ivar Nygård har bygd seg opp en stor autoritet og troverdighet lokalt, og hvis han har sterke argumenter for eksempel for at andre traseer eller forsinket oppstart er den beste løsningen, vil det bli lyttet til i befolkningen, utdyper han.

Men i en statsrådspost holder det ikke å bare hilse hjem, også resten av landet kommer til å kreve plass til viktige prosjekter på de kommende statsbudsjettene, og nå skal Nygård finne balansen i denne spagaten.

– På en side er det mange samferdselsspørsmål rundt Østfold og Nedre Glomma som nå vil ha en talsmann og forsvarer der beslutningene tas. Samtidig vil en samferdselsminister fra Østfold kunne bli beskyldt eller kritisert for å prioritere eget fylke dersom noen fra andre partier eller andre deler av landet tenker at Østfold får for mye igjen for dette, fastslår Borgebund.

– Totalt sett må han levere ganske tydelig, spesielt på Intercity. Og ikke bare i Østfold, men også ellers og på viktige samferdselsprosjekter som er igangsatt, som for eksempel Ringeriksbanen og E39. Så vil han bli møtt med den kritikken han har kommet med overfor dem som har sittet de siste åtte årene, men han har nok et visst slingringsmonn, og man skal ikke overdrive problemene heller, fortsetter han.

Krav fra arvtakeren

Påtroppende ordfører i Fredrikstad, Siri Martinsen (Ap).

Hos Nygårds etterfølger i Fredrikstad, påtroppende ordfører Siri Martinsen, var det stor optimisme å spore da den nye regjeringen trådte ut på Slottsplassen torsdag.

– Først må jeg bare få sagt at jeg er innmari stolt og hoppende glad, også på vegne av Fredrikstad og hele Østfold. Det er viktig at vi nå får en politiker inn i en sentral nasjonal rolle som kjenner oss og utfordringene våre så godt, fastslår hun.

Allerede valgnatta var Martinsen blant de første som tok i bruk emneknaggen #statsrådfraøstfold, med tydelig henvisning til mannen som nå blir politisk leder for samferdselsdepartementet. Likevel tok hun ingenting for gitt før det var offisielt.

– Jeg har hatt veldig tro på det hele veien, fordi Jon-Ivar er en veldig dyktig kandidat med solid erfaring og høy tillit i partiet gjennom å sitte i sentralstyret. Men jeg vet jo også at det er voldsomt stor kamp om plassene, og at det er veldig få som havner i en sånn posisjon, sier Martinsen.

Også hun har høye forventninger og tydelige krav til hva den mangeårige partikollegaen skal levere i sin nye rolle.

– Når det gjelder samferdselssaker hos oss, er det utvilsomt fremdrift på dobbeltsporet, mudringen av farleden inn til Borg havn og Bypakke-samarbeidet som står sentralt. Vi skal jobbe som før med å sette disse sakene på dagsorden, og da er det en veldig fordel at det blir en statsråd som er godt kjent med hva dette innebærer.

– Så er det ikke tvil om at man som statsråd har ansvar for hele landet. Jon-Ivar har viste seg å være en dyktig politisk håndverker, flink til å skaffe balanse og vil klare å gjøre denne jobben godt, legger hun til.

Etterlengtet

Østfold har ikke akkurat vært bortskjemt med ministerposter, og før utnevnelsen av Nygård hadde valgkretsen kun fått plass ved Kongens bord ved fire anledninger i løpet av de siste 50 årene. Den forrige var Ingjerd Schou (H), sosialminister fra 2001 til 2004, og Harald Borgebund mener det er sammensatte årsaker til at Østfold ofte har blitt forbigått når ulike regjeringskabaler skal legges.

– Litt har det nok en sammenheng med ønsket om kjønnsbalanse og geografisk fordeling, at det er lettere å saldere bort Østfold fordi det er så nærme Oslo uansett. Og så handler det kanskje litt om at man ikke har hatt så veldig mange virkelig profilerte folk som har markert seg på noen av sidene i politikken på ganske lenge, sier statsviteren.

Men selv om han ble litt tatt på senga av Nygårds inntreden, syns han det var på høy tid at Østfold igjen blir representert i regjering gjennom en statsrådspost.

– Hvis ikke kunne man begynt å snakke om 30 år siden sist, så sånn sett var dette viktig. For Ap vil det også kunne slå positivt ut med tanke på at de tradisjonelt sett har stått sterkt i Østfold, spesielt i Fredrikstad og Sarpsborg, og da kan dette være strategisk lurt for å opprettholde støtten i Nedre Glomma, sier Borgebund.

Han mener også dette er et bevis på hvilken posisjon Nygård har opparbeidet seg i eget parti gjennom både ordførerrollen og årene i sentralstyret.

– Det sier noe om at han er respektert og anerkjent for den jobben han har gjort i Fredrikstad, og står sterkt internt i Arbeiderpartiet. Han har fått en post med et stort ansvar, og det er en stor tillitserklæring at ledelsen har tro på at han vil gjøre en god jobb på dette saksfeltet, avslutter Borgebund.

---

Jon-Ivar Nygård (48)

  • Utdannet cand.mag. ved Universitetet i Oslo. Yrkeserfaring som personalrådgiver i Fredrikstad kommune.
  • Valgt inn på Stortinget fra Østfold i høst. Medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre siden 2014.
  • Ordfører i Fredrikstad kommune siden 2011. Medlem av Fredrikstad kommunestyre siden 1993. Har hatt en rekke verv i AUF og Arbeiderpartiet.
  • Utnevnt til Norges nye samferdselsminister.
  • Samboer med Anne Gro Bjerknes og pappa til Tuva (20) og tvillingene Emma og Adrian (17)

(Kilder: SNL, Fredrikstad kommune)

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: