Nyheter

Trailersjåfør smuglerdømt: Lasten verdt over 11 mill. i tollavgifter

Den stappfulle hengeren på semitraileren fra Polen inneholdt ikke listverk og veggplater, men uante mengder sigaretter og alkohol.

Tingretten fant ingen tilsvarende smuglersaker fra Høyesterett eller lagmannsrett å sammenligne med, da den rutinerte polske trailersjåføren skulle få straffen for å lure unna nær to millioner sigaretter, i underkant av ti tusen liter brennevin og 650 liter øl.

Avgiftsunndragelsen er stor. En hel trailer var fylt opp med beskattede varer.

—  Christian Gjølberg Finnanger, politiadvokat i Øst politidistrikt

Sjåføren (52) ble holdt igjen på Svinesund tollsted en søndag ettermiddag i februar i år. Tollerne gjorde raskt en oppdagelse stor nok til at politiet ble tilkalt.

Mannen har sittet i varetekt fram til saken gikk for Søndre Østfold tingrett 22. september.

Dagsavisen Demokraten har tidligere omtalt gigantbeslaget:

Gammelt fraktnummer

Etter lang fartstid i yrket, hadde sjåføren fått ordre fra sin nåværende arbeidsgiver, et mindre fraktfirma, om å overta et transportoppdrag fra Polen til Norge.

Omlastingen skjedde på en parkeringsplass ved en bensinstasjon, forklarte sjåføren i retten.

Selv skal han ha sittet i førerhuset, slik han angivelig fikk beskjed om å gjøre, mens to menn sto for omlastingen. Deres identitet og oppdragsgiver skal sjåføren ikke ha vært kjent med, og årsaken til at han måtte overta var visst nok at det andre kjøretøyet hadde brutt sammen.

Sjåføren skal ikke ha sett noen grunn til å betvile at frakten besto av veggplater og listverk, slik fraktbrevene fortalte.

Han skal heller ikke ha lagt merke til at fraktnummeret var falskt og utdatert – fra et tidligere gjennomført fraktoppdrag året før. Det kunne ha blitt oppdaget på grensa til Norge, men mannen viste ikke fram dokumentene for tollerne, angivelig fordi han hadde fått beskjed om at fortolling skulle skje først når han var framme hos kunden.

I semitrailerens tilhenger fant Tolletatens mannskaper, både tobeinte og firbeinte, at frakten besto av 1.964.200 sigaretter, 9.598 liter brennevin og 648 liter øl.

Fortolling av dette ville medført avgifter på i underkant av 11,4 millioner kroner, ifølge dommen i Søndre Østfold tingrett.

– Avgiftsunndragelsen er stor. En hel trailer var fylt opp med beskattede varer, så du får ikke transportert så mye mer enn i dette tilfellet. Avgiftsunndragelsen i smuglersammenheng er veldig stor, bemerker ansvarlig politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger overfor Dagsavisen Demokraten.

– Undergraver det strenge, norske regelverket

Aktor i saken, politiadvokat Benedicte Granrud la i retten ned påstand om fengsel i tre år og fem måneder, basert på at forbrytelsen var en forsettlig handling.

Tiltalte erkjente at han har handlet uaktsomt, og retten fant heller ikke grunnlag for å bedømme ham strengere enn det.

Smuglersaken er i henhold til Tolloven å anse som en særlig grov tollovertredelse, ifølge dommen, og omfanget har en strafferamme på seks års fengsel.

Likevel kom sjåføren unna med en dom på ett år og to måneder i fengsel. Retten fant bare grunnlag for grov uaktsomhet, men bemerker i dommen:

«Rettspraksis har påpekt at denne kriminaliteten er sterkt samfunnsskadelig. Det dreier seg ikke bare om statens tap av til dels store avgiftsbeløp. Omfattende smuglervirksomhet undergraver det strenge norske regelverket for alkohol og tobakksvarer, som i stor grad er motivert ut fra helsepolitiske hensyn. Det vises også til at omfattende ulovlig omsetning av slike smuglervarer bidrar til å virke konkurransevridende. Sterke allmennpreventive hensyn tilsier at det må reageres strengt».

– Vi hadde noen få saker av omtrent tilsvarende omfang i vårt distrikt i fjor, men sakene ender gjerne i tingretten. Det er årsaken til at det var vanskelig å finne saker å sammenligne med, da utmåling av straff opp mot rettspraksis gjøres med utgangspunkt i Høyesteretts og lagmannsrettens beslutninger, forklarer politiadvokat Finnanger.

Trailersjåføren har ifølge sin forsvarer, advokat Jan Kildahl, valgt å godta dommen og kommer ikke til å anke. Klienten har allerede sonet halve straffen sin i varetekt.

Nyeste fra Dagsavisen.no: