Nyheter

Trailersjåfør anmeldt: Trosset bruksforbud og kjørte videre uten brems

Sjåføren av et polsk vogntog kjørte fra Arendal til Svinesund med avkappet bremseslange, som han var blitt pålagt å reparere. På svenskegrensa oppdaget Statens vegvesen enda en faretruende feil.

Kontrollørene hos Statens vegvesen i sørlandsbyen hadde avdekket grove bremsefeil på tungtransporten tirsdag ettermiddag. Blant annet fant de at sjåføren hadde kuttet lufttilførselen til en av bremsene på tilhengeren.

– Sånt gjøres jo med overlegg. Her har han visst at det var noe feil og antakelig kuttet slangene for å unngå luftlekkasje. Han ble ilagt et bruksforbud og pålagt å rette flere grove bremsefeil før han kunne kjøre videre fra Arendal, forteller seniorinspektør Jens Mikkel Ørseng i Statens vegvesen på Svinesund til Dagsavisen Demokraten.

Senest tirsdag knep Statens vegvesen en annen vogntogsjåfør i å ha gjort det samme – kuttet lufttilførselen til en brems. Veivesenet avdekker jevnt og trutt bremsefeil på tungtransporten, som i dette tilfellet:

Anmeldt for å ha gitt blaffen

Den polske sjåføren fra Arendal-kontrollen trosset både forbud og påbud. Det ble avslørt da han igjen ble stanset for kontroll på Svinesund dagen etter.

– Kjøretøyet skulle jo vært berget til nærmeste verksted i Arendal, men i stedet har sjåføren altså valgt å overse alvorlige feil og kjørt videre ved to anledninger. Først da han kuttet lufttilførselen til en brems, og så da han droppet turen innom verksted etter kontrollen på Sørlandet, sier Ørseng.

Det førte til at veivesenet valgte å anmelde sjåføren til politiet. Ved svenskegrensa ble tilhengeren avskiltet, låst fast og tømt for varer etter at den ble ilagt et nytt kjøre- og bruksforbud.

Framhjul i ferd med å løsne

Også trekkvogna måtte parkeres inntil videre. For på Svinesund oppdaget veivesenet ytterligere en alvorlig feil. Da kjøretøyet kom rullende inn til kontrollplass, la kontrollørene merke til en rumlelyd, som viste seg å skyldes at et hjul på bilen var i ferd med å løsne fordi mutterne ikke satt fast.

– Mutterne må ettertrekkes etter hjulskift, ellers løsner de stadig mer og gnager av hjulboltene. Her var et framhjul i ferd med å løsne, forklarer Ørseng, og legger ikke skjul på at det fort kunne ført til en svært farlig situasjon på motorveien.

– Ja, han skulle ikke kjørt mange kilometerne på E6 før det hjulet hadde løsnet helt. Det kunne selvsagt skapt en ordentlig farlig situasjon for flere, slutter seniorinspektøren.

Under den samme kontrollen på Svinesund onsdag fikk fire vogntog kjøreforbud grunnet manglende lastsikring. Fem vogntog fikk kjøreforbud grunnet manglende utsyn fra førerplass og ett vogntog fikk kjøreforbud grunnet overlast.

Til sammen 66 tunge kjøretøy ble kontrollert ved grenseovergangene på Svinesund og i Ørje samme dag, noe som resulterte i 49 pålegg om utbedringer av feil og mangler samt 34 kjøreforbud.