Nyheter

NVE varsler flomfare i Oslo og Viken

Det er ventet mye regn i Oslo og de østlige delene av Viken fredag og lørdag. Nå sender NVE ut varsel om flomfare.

– Vedvarende regn gjennom uka har gradvis gitt større vannføring i vassdragene. Mye regn fra fredag ettermiddag kan gi flom i de små og middels store elvene. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på Varsom.

De har nå sendt ut varsel for Oslo og de østre delene av Viken om flomfare på gult nivå, som er det laveste av tre nivåer.

Meteorologisk institutt har varslet at det i Oslo kan komme rundt 39 millimeter nedbør fredag, og i Fredrikstad rundt 44 millimeter nedbør. Regnet er ventet å fortsette fram til lørdag morgen.

– Det vil være lokale variasjoner i nedbørmengde og usikkert hvor det blir mest regn, skriver NVE.

Nedbøren kan blant annet føre til lokale oversvømmelser og overvann i tettbygde områder.

(©NTB)