Nyheter

Tre av fire aksler var løse på vogntog-henger

Denne hengeren på et svensk vogntog ble avskiltet tvert da fagfolkene i Statens vegvesen på Ørje-grensa gjorde skrekkoppdagelse.

Luftputene på det svenske vogntogets henger var skjeve og ute av stilling, da Statens vegvesens kontrollører i Ørje tok en nærmere titt – og fant at tre av fire aksler var løse.

Veivesenet har en rekke sjekkpunkter de går gjennom ved kontroll av tungtransporter, og nærmest daglig avdekkes tekniske feil som potensielt kan få livsfarlige følger både for trailersjåfører og medtrafikanter.

Tirsdagens kontroll på svenskegrensa var intet unntak, da tilsyn med til sammen 45 tunge kjøretøy ved grenseovergangene i Ørje og på Svinesund resulterte i 26 skriftlige pålegg om utbedring av tekniske feil og mangler samt 17 kjøreforbud.

– Aksel i ferd med å falle av

Blant de kontrollerte kjøretøyene var et svensk vogntog, som på hengeren hadde tre av fire aksler løse eller ute av stilling. På minst én av dem var «drabandet», som holder akselen fast i ramma, røket tvert av.

– Der var akselen i ferd med å falle av, noe som kan føre til at hengeren eller vogntoget velter eller kjører av veien, eventuelt at hele den løse delen fyker inn i fronten på motgående kjøretøy. Så dette er kjempefarlig, og denne hengeren har ingenting på veien å gjøre, fastslår fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen overfor Dagsavisen Demokraten.

Bildet viser at et såkalt draband på en av hengerens aksler er røket tvert av. Dermed henger ikke akselen lenge fast i ramma.

I bildet som viser understellet på hengeren kan man også se på de skjeve luftputene at akslene har flyttet på seg, ifølge Grotterød, som sier veivesenet slår hardt ned på slike alvorlige feil på kjøretøyene i tungtransporten.

– Her har kontrollørene gjort en god jobb for trafikksikkerheten. Feilen ble funnet og hengeren ble avskiltet, påpeker han.

– Et felles ansvar

Grotterød legger til at det er sjåførenes eget ansvar å påse at kjøretøy er i forskriftsmessig teknisk stand før man tar dem ut på veiene. Samtidig er det eiers ansvar å sørge for vedlikehold og EU-kontroller.

– Hengerne er blitt litt allemannseie ettersom de ofte skifter fra trekkvogn til trekkvogn. Men alle involvert i tungtrafikken har et felles ansvar for å ivareta trafikksikkerheten, slutter Grotterød.

Under tirsdagens kontroll på Ørje-grensa fikk også en varebil kjøreforbud grunnet overlast og et vogntog det samme på grunn av manglende sikring av last, mens et annet måtte stanse på grunn av manglende utsyn fra førerhuset. To vogntog manglet brems på ett eller flere hjul.

På Svinesund ble et utenlandsk vogntog stoppet med utslitte bremseskiver på bilen og defekte bremser på to hjul. Det resulterte også i kjøreforbud og krav om reparasjon før turen kunne fortsette.