Nyheter

Tatt for smugling av fire tanker med klimagass og 120 kilo kjøtt

Varebilsjåføren fikk to sjanser til å dokumentere hva han hadde i lasten, men prøvde likevel å snike inn nesten 50 kilo av den sterkt avgiftsbelagte og klimafiendtlige kjølegassen.

Ved 13-tida fredag 27. august rullet en litauiskregistrert varebil inn på rød sone ved tollstasjonen ved Svinesund. Etter at sjåføren, en litauisk mann i 30-årene, var ferdig med å deklarere lasten i ekspedisjonen, ble bilen plukket ut for en nærmere kontroll.

– Han hadde lagt fram papirer på at han fraktet en god del forskjellige matvarer, men ved en rask titt inn i bilen kunne vi se at han hadde med seg mye mer enn han hadde deklarert, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Import- og eksportforbud

Tollerne tok derfor en prat med sjåføren, og han fisket da fram flere papirer på noen av de andre varene som hadde kommet til syne i lasterommet. Men kontrollen var likevel ikke helt over, og ved en ordentlig gjennomgang av bilen ble det funnet flere flasker som inneholdt den klimafiendtlige gassen R-134a, også kjent som tetrafluoroetan.

Per Kristian Grandahl, seksjonssjef ved Svinesund tollsted.

– Dette er en gass som det i utgangspunktet er ulovlig å importere og eksportere til og fra Norge, med mindre man får tillatelse fra Miljødirektoratet. Og dersom man søker og får lov, innebærer det svært høye avgifter, forklarer Grandahl.

Det viste seg at mannen fraktet 48 kilo av gassen, fordelt på fire beholdere. I tillegg hadde han med seg 120 kilo kjøttvarer som heller ikke var deklarert. Til sammen utgjør dette et forsøk på å unndra seg over 65.000 kroner i avgifter, hvorav 57.477 kroner stammer fra gassen alene.

– Han prøvde seg altså to ganger på å deklarere varene han hadde med seg, men klarte likevel ikke å legge fram alt, kommenterer Grandahl.

Brukes i kjøleanlegg

R-134a er en såkalt HFK-gass, som inneholder fluor og anses som en sterk klimagass. Senest i juni gjorde tollerne ved Svinesund et lignende funn i en annen varebil med samme opphavsland.

– Denne gassen brukes blant annet i Air Condition-anlegg til biler, og hvis man får den med seg inn i landet uten å måtte betale avgifter, kan man tjene mye penger på videresalg. Kombinasjonen av at dette er sterkt avgiftsbelagt og vanskelig å importere, er nok årsaken til at man prøver å smugle den hit, mener Grandahl.

– Vi har avslørt noen slike smuglingsforsøk det siste året, og prøver å følge med på dette, for det er viktig å få stanset, legger han til.

Både gassbeholderne og de udeklarerte kjøttvarene ble beslaglagt, mens sjåføren ble anmeldt og må trolig betale en saftig bot for smuglingsforsøket.

Nyeste fra Dagsavisen.no: