Nyheter

Lagmannsretten skjerper straffen for eksadvokat dømt for drapsavtale

Eksadvokat Amir Mirmotahari (44) er i lagmannsretten dømt til elleve års fengsel for blant annet å ha inngått en avtale om et drap på en tidligere klient.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett er på over hundre sider. Lagmannsretten kom enstemmig til at samlet straff for de forholdene Mirmotahari var domfelt for, er fengsel i 11 år.

De skjerper dermed straffen fra tingretten, som var på ti års fengsel.

En av 44-åringens forsvarere, advokat Bernt Heiberg, sier til NTB at dommen vil bli anket.

– Vi gjennomgår dommen nå. Mirmotahari er dypt uenig i lagmannsrettens bevisvurdering og rettsanvendelse. Han fastholder at han er uskyldig, sier Heiberg.

Eksadvokaten er også funnet skyldig i å ha inngått avtale om bortføring, fem tilfeller av vitnepåvirkning og brudd på kontaktforbud.

– Det var skjerpende at flere av forholdene var begått i egenskap av offentlig oppnevnt forsvarer. Tiltalte hadde misbrukt tilliten grovt, og sterke allmennpreventive hensyn tilsa en streng reaksjon, skriver lagmannsretten i en pressemelding.

44-åringen er også dømt til å betale 250.000 kroner i sakskostnader.