Nyheter

Lagmannsretten skjerper straffen for eksadvokat dømt for drapsavtale

Eksadvokat Amir Mirmotahari (44) er i lagmannsretten dømt til elleve års fengsel for blant annet å ha inngått en avtale om et drap på en tidligere klient.

Amir Mirmotahari er tiltalt for å ha inngått avtale om å drepe en tidligere klient og kidnappe et voldtektsoffer. Her er han som forsvarer i Lime-saken i 2014. Foto: Heiko Junge / NTB

Dommen fra Borgarting lagmannsrett er på over hundre sider. Lagmannsretten kom enstemmig til at samlet straff for de forholdene Mirmotahari var domfelt for, er fengsel i 11 år.

De skjerper dermed straffen fra tingretten, som var på ti års fengsel.

En av 44-åringens forsvarere, advokat Bernt Heiberg, sier til NTB at dommen vil bli anket.

– Vi gjennomgår dommen nå. Mirmotahari er dypt uenig i lagmannsrettens bevisvurdering og rettsanvendelse. Han fastholder at han er uskyldig, sier Heiberg.

Eksadvokaten er også funnet skyldig i å ha inngått avtale om bortføring, fem tilfeller av vitnepåvirkning og brudd på kontaktforbud.

– Det var skjerpende at flere av forholdene var begått i egenskap av offentlig oppnevnt forsvarer. Tiltalte hadde misbrukt tilliten grovt, og sterke allmennpreventive hensyn tilsa en streng reaksjon, skriver lagmannsretten i en pressemelding.

44-åringen er også dømt til å betale 250.000 kroner i sakskostnader.