Nyheter

Hytte på henger ble politisak på Svinesund

Den kvinnelige sjåføren av en liten lastebil ble politianmeldt som følge av at lasten på hengeren – en hytte – ikke var innenfor regelverket.

Denne hytta var både for bred og for tung for hengeren og lastebilen, ifølge regelverket, noe som gjorde at Statens vegvesen på Svinesund anmeldte sjåføren til politiet.

Det var først politiet selv som stoppet og fattet mistanke til den 3,5 tonns tunge lastebilen med henger, som fraktet en liten hytte over svenskegrensa på Svinesund denne uka.

Da de koblet inn fagfolkene i Statens vegvesen, førte kontrollen til politianmeldelse av den kvinnelige sjåføren bosatt i Norge.

– Her var det både bredde og vekt godt over tillatte mål, som øker sjansen for at det oppstår farlige situasjoner i trafikken, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten.

Ikke markert for bred last

Bilens tilhenger ble veid og funnet altfor tung, nærmere bestemt 1.300 kilo og dermed 400 kilo over tillatt totalvekt for hengeren. Ikke minst var lasten en god del for bred.

– Taket på hytta stikker ut, og lasten var dermed én til halvannen meter bredere enn tillatt, opplyser Grotterød.

Denne hytta var både for bred og for tung for hengeren og lastebilen, ifølge regelverket, noe som gjorde at Statens vegvesen på Svinesund anmeldte sjåføren til politiet.

Han minner om at man kan søke dispensasjon fra regelverket som regulerer bredden på lasten, men at bred last uansett skal markeres med et opplyst skilt, som varsler medtrafikanter om nettopp det, på kjøretøyet.

Skal anmeldes

Målene på den aktuelle transporten utløste også krav til bruk av fartsskriver for å vise at man overholder kjøre- og hviletidsbestemmelsene, noe sjåføren ikke hadde i lastebilen. Vekten gjorde at veivesenet ikke hadde noe annet valg enn å følge boka og anmelde sjåføren til politiet.

– Vår instruks sier at overvekt på mer enn 30 prosent eller over 500 kilo skal politianmeldes, og i dette tilfellet var overvekten mer enn 30 prosent, forklarer Grotterød, som er glad for det han betegner som et godt samarbeid mellom etatene på grensa.

– Godt samarbeid gir resultater. Med lasten vi så på denne hengeren, vil hengeren fort komme til å ta styring over bilen ved høy fart. Og det har vi jo sett føre til alvorlige ulykker før, påpeker han.

Hyttetransporten ble stanset onsdag, da hengeren med hytta måtte stå igjen inntil sjåføren har funnet en annen løsning for å frakte hytta helt fram til målet på norsk side.

Samme dag kontrollerte Statens vegvesen til sammen 43 tunge kjøretøy på riksgrensene på Svinesund og i Ørje. Av disse ble det ilagt ti kjøreforbud og gitt 23 skriftlige pålegg om utbedringer av feil og mangler.