Nyheter

Slik skal 63 kjæledyr ha bodd i Råde: Trange bur, avføring og urin

48 hunder, ti katter og fem kaniner levde i egen avføring og urin på en gård i Råde. Mange av dem var syke og skadde, og flere måtte avlives etter at Mattilsynet var på kontroll.

En kvinne i 50-årene er nå tiltalt etter to paragrafer i Dyrevelferdsloven som følge av det som ble avdekket som grove lovbrudd under tilsynet i oktober 2018. Fra januar det året skal dyreeieren ha unnlatt å sikre dyrenes grunnleggende velferdsbehov, og heller ikke sørget for at dyrene fikk det tilsynet, stellet og pleien de har rett på.

Bur stablet oppå hverandre

46 av hundene på gården skal ha tilbrakt mesteparten av dagene innelåst i små bur, som noen av dem måtte dele, ifølge tiltalebeslutningen mot kvinnen. Mange av dem skal ha bodd i sin egen avføring og urin og flere skal ha manglet liggeunderlag.

I to kjellerrom, med 13 hunder i hvert av dem, skal flere av burene ha vært plassert oppå hverandre. Store mengder avføring på gulvet samt mangel på lys og dårlig ventilasjon skal ha preget rommene.

Også hundegården som ble brukt til lufting skal ha vært dekket av avføring, og boforholdene skal ikke ha vært bedre for kvinnens ti katter og fem kaniner: Også disse skal ha bodd trangt, i rom med dårlig luftkvalitet og med mye urin og avføring på gulv og møbler, ifølge tiltalen.

Flere dyr avlivet

Under Mattilsynets kontroll skal det ha blitt avdekket at mange av dyrene var syke og skadde. Flertallet av hundene hadde våt og møkkete pels fra urin og avføring, var oppblåst i buken, hadde lange klør samt betydelige mengder tannstein. Flere av hundene måtte ha tannbehandling eller trekke tenner, og flere av dem framsto som redde og stresset. De skal også ha manglet tilgang på vann under tilsynet.

To hunder og to katter måtte avlives på stedet. Sykdommer og mangel på stell preget disse dyrene, noe som også var tilfelle for de fem kaninene på gården. To av kaninene var syke, én med svulst. Den andre døde etter operasjon for pungbrokk og øyeskade.

I noen måneder i 2019 skal den samme kvinnen ha hatt ansvaret for én kanin med nedsatt allmenntilstand og skader på øyne og klør – uten at den ble tatt med til behandling hos veterinær. Kaninen skal ha hatt åtte avrevne klokapsler, ubehandlet urinveisinfeksjon, midd og lus i pelsen samt infeksjon på begge øynene. Kaninen hadde smerter og måtte avlives da Mattilsynet var på ny kontroll ved gården i september 2019.

– En vanskelig periode

Det er satt av fire dager til å behandle anklagene mot dyreeieren i Søndre Østfold tingrett i september. Da risikerer den tiltalte i ytterste konsekvens tre års fengsel.

Kvinnens forsvarer, advokat Ingolf Holmen er foreløpig ikke kjent med hvordan klienten stiller seg til tiltalen og om hun vil erkjenne skyld eller ikke i henhold til loven.

– Vi skal ha nærmere samtaler. Men jeg har forstått det sånn at svikten i dyreholdet skyldes spesielle omstendigheter i familien og en vanskelig periode i livet hennes, sier Holmen til Dagsavisen Demokraten.

Nyeste fra Dagsavisen.no: