Nyheter

I stedet for å betale den eldre kvinnens regninger, skal tiltalte ha påført henne inkassogjeld

En kvinne fra Fredrikstad-distriktet er tiltalt for grovt økonomisk utroskap mot en eldre kvinne hun skulle hjelpe.

Regjeringen vil at kriminelle skal fratas utbytte fra kriminelle handlinger som en del av straffen, og vil ha endringer i straffeloven som tydeliggjør dette. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kvinnen i 50-årene var gitt fullmakt til å forvalte den eldre kvinnens økonomi, hvilket innebar å betale regningene hennes samt å hente og betale varer og liknende.

Den fullmakten forvaltet ikke tiltalte særlig godt, ifølge anklagene hun må svare for i Søndre Østfold tingrett tirsdag og onsdag denne uka.

Hun skal i en periode fra 2015 til 2018, ifølge tiltalen, ha tilegnet seg til sammen 635.000 kroner av den eldre kvinnens penger og deretter brukt pengene til egne formål.

I samme periode skal hun dermed ha unnlatt å betale den eldre kvinnens regninger, som igjen ble til inkassoutgifter for kvinnen hun hadde økonomisk ansvar for.

Tiltale for grovt økonomisk utroskap baserer seg blant annet på graden av økonomisk skade, graden av hensikt og graden av egen vinning for den anklagede, som blir opp til retten å vurdere.

Dagsavisen Demokraten har bedt kvinnens forsvarer kommentere hvordan hun stiller seg til anklagene, men uten å lykkes.

Tiltalen mot kvinnen, besluttet av Oslo Statsadvokatembeter, har en øvre strafferamme på seks års fengsel.