Nyheter

2.000 færre arbeidssøkere siste måned – laveste andel siden før koronapandemien

Ikke siden februar 2020 har færre personer vært på jakt etter jobb i Øst-Viken. Men andelen helt ledige har gått litt opp fra juni til juli.

Inngangsparti, Nav Fredrikstad.

Ferske tall fra Nav viser at 25.360 personer i Øst-Viken – som dekker Østfold-kommunene, Follo og Romerike – er registrert som arbeidssøkere ved utgangen av juli, noe som utgjør 6,6 prosent av arbeidsstyrken.

Dette er en samlebetegnelse for helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, og sammenlignet med forrige måned er det 2.000 færre i regionen som nå faller inn under denne kategorien.

Fra 9,3 til 3,9 prosent

Andelen helt ledige har økt fra 3,7 til 3,9 prosent i løpet av juli, men Nav understreker likevel at den totale arbeidsledigheten i Øst-Viken er lavere nå enn for en måned siden, ettersom andelen delvis ledige har blitt betydelig mindre.

– Det er verdt å merke seg at andelen helt ledige var i juli i fjor på 9,3 prosent, og den positive trenden med minkende andel har vedvart siden mars i år, heter det i en pressemelding fra Nav Øst-Viken.

Ledighetstoppen i regionen ble nådd i april i fjor, da over 60.000 personer var registrert som arbeidssøkere. Av disse var over 39 000 av disse var registrert som helt ledige.

– Selv om andelen helt ledige stiger litt fra forrige måned, er det viktig å merke seg at vi i Øst-Viken nå har den laveste andelen arbeidssøkere totalt siden pandemiens start i mars i fjor. Det er gledelig, sier direktør Steinar Hansen i NAV Øst-Viken i pressemeldingen.

Mange langtidsledige, færre permitterte

En fjerdedel av de 15.000 personene i Øst-Viken som er registrert som helt arbeidsledige ved utgangen av juli, er under 30 år. Nav-statistikken viser også at 40 prosent av alle helt ledige har gått uten jobb i et halvt år eller mer.

Antallet helt eller delvis permitterte i regionen er nå 7.132, noe som utgjør en andel på 1,9 prosent av arbeidsstyrken. I løpet av juli har det blitt 1.640 færre permitterte i Øst-Viken.

Reiseliv og transport og butikk- og salgsarbeid er de to yrkesgruppene med flest permitterte, men begge opplever en betydelig nedgang.

– Faktisk ser vi en nedgang i samtlige yrkesgrupper fra forrige måned, opplyses det i pressemeldingen.

Svært positiv Østfold-utvikling

Blant kommunene i Østfold er det Sarpsborg (4,4 prosent), Fredrikstad (4,1), Halden (3,9) og Moss (3,8) som har den høyeste andelen helt ledige. Samtlige kommuner har hatt en betydelig nedgang i antall helt ledige sammenlignet med utgangen av juli 2020, de fleste med mellom 20 og 30 prosent.

Når det gjelder permitteringer er andelen høyest i Rakkestad (2,1 prosent av arbeidsstyrken), etterfulgt av Moss (1,7) og Indre Østfold.

Aremark er på sin side den kommunen i hele regionen med lavest andel av både helt ledige (1,2) og helt eller delvis permitterte (0,2).

---

Arbeidsledighet i Østfold-kommunene

Andel helt ledige av den totale arbeidsstyrken (antall og endring fra samme måned i fjor)

Halden: 3,9 prosent (568 personer, -230)

Moss: 3,8 (905, -306)

Sarpsborg: 4,4 (1.192, -449)

Fredrikstad: 4,1 (1.648, -744)

Hvaler: 2,8 (61, -22)

Aremark: 1,2 (8, -11)

Marker: 1,9 (32, -17)

Indre Østfold: 3,7 (836, -329)

Skiptvet: 2,3 (46, ukjent)

Rakkestad: 3,3 (138, -32)

Råde: 3,2 (121, -40)

Våler: 3,0 (92, -25)

---

Hermund L. Kjernli

Hermund L. Kjernli

Journalist