Nyheter

– 200.000 hus som Villa Wessel står tomme

I Norges nasjonale kulturminnebase er det over 460.000 kulturminner.

Villa Wessel


– Kulturminnene våre vil forsvinne fortere enn vi aner dersom ingen ser verdien og nytten i å ta vare på mangfoldet av historie og spor fra dem som var her før oss, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

– Heldigvis finnes det mange engasjerte eiere som setter i stand flotte kulturminner og kulturmiljøer.

Villa Wessel

Stor vekst

Søknadsbunken til Kulturminnefondet øker for hvert år. Hittil i år har Kulturminnefondet mottatt 1480 søknader, sammenlignet med 1234 i hele 2020.

– Veksten er formidabel, sier Bjørgen, – og selv om vi har fått en vekst i rammen til 135 millioner kroner i år, kunne vi delt ut 300 millioner til svært gode prosjekter bare i år.

Mathilde Sprovin er avdelingsleder for Bygningsvern i Fortidsminneforeningen og bekrefter at det er mange hus med stort potensial der ute:

– Vi regner med at det er over 200.000 gamle hus som Villa Wessel, som bare står tomme og venter på at noen ildsjeler skal komme og redde dem, sier hun.

Villa Wessel

Tilskudd til restaurering

Hvilke utfordringer kan en støte på når en restaurerer et gammelt hus?

– Historien vi hører fra flere, er at prosjektet blir dyrere enn først antatt, og at det tar lenger tid å gjennomføre, forteller Bjørgen.

De vellykkede prosjektene har gjerne tre hovedelementer: En engasjert eier som brenner for å sette kulturminnet i stand for å bruke det aktivt, faglig dyktige tradisjonshåndverkere og økonomi gjennom tilskudd fra Kulturminnefondet og andre støtteordninger.

– Husk at du kan søke flere steder, minner Bjørgen om. – Det er positivt at det gis tilskudd fra flere parter, og det er ikke noe hinder for å få støtte fra Kulturminnefondet.

Simen Bjørgen i kulturminnefondet

---

10 gode råd om restaurering av gamle hus

  1. Sikre huset: Tett tak, reparer vinduer, brannsikre huset og tegn forsikring.
  2. Planlegg: Bli kjent med husets byggemetode, kvalitet og historie. Legg en plan over kostnader, egeninnsats og hva som skal gjøres av fagfolk.
  3. Følg lover og regler: Informer kommune og fylkeskommune, søk om råd og ev. godkjenning.
  4. Hyr inn fagfolk: Finn folk med kompetanse innen lokalt tradisjonshåndverk.
  5. Velg tidsriktige kvalitetsmaterialer: Gamle hus var ofte enkle, og det beste for huset er å erstatte det som er ødelagt med tilsvarende materialer. Behold det du kan!
  6. Vær verdens beste nabo: Inviter naboene på kaffe, og lytt til hva de har å fortelle om huset! Hold også tomten ryddig underveis i prosjektet, og si ifra om bråkete arbeid på forhånd.
  7. Lag en hyggelig arbeidsplass: Ha en egen plass for avfallssortering, lag en hvilekrok med stoler og bord. Belysning, varme og en liten radio er til glede for arbeiderne.
  8. Kompetanseoverføring: Ved å arrangere kurs om restaurering og ivaretakelse av gamle hus eller invitere lokalbefolkningen til verksteder, kan du bidra til verdifull kompetanseoverføring, så det lokale tradisjonshåndverket blir holdt i hevd.
  9. Evaluer prosjektet og fremgangen: Evaluer prosjektet underveis, og juster videre fremdrift ut fra resultatene og erfaringene du opparbeider deg. Har du fått innvilget tilskudd, er en prosjektevaluering påkrevd.
  10. Hold motet oppe! Sett mindre delmål, og gled deg over det som er gjennomført. Ha det gøy! Sørg for godt humør, kaffe og lunsjpauser – og kanskje en fridag eller to for å få samle energi.

Kilde: Familien Wessel / bloggen villawessel.com

---