Nyheter

Sterk økning i pågang til Kirkens SOS i sommer

Sist uke mottok Kirkens SOS over 6.200 henvendelser på telefon, melding og chat. - Ensomhet og selvmordstanker har ikke tatt ferie, sier generalsekretær Lasse Heimdal.


Blant de 6.200 henvendelsene kommer hovedandelen inn på telefon. Antall innkomne henvendelser til telefontjenesten har økt med 30% sammenliknet med perioden januar til mai. I alle de tre foregående ukene var antallet henvendelser rundt 5.500 ukentlig. Det skriver Kirkens SOS i en pressemelding.

– Kirkens SOS blir kontaktet av mennesker med psykiske lidelser, relasjonsproblemer, ensomhet, sorg, rusproblemer og selvmordstanker. En del barn og unge melder også om mobbing og overgrep, sier Heimdal.

Han forklarer videre at mye tyder på at kontrasten mellom eget liv og andres tilsynelatende lykkelige liv virker større i ferier og høytider.

– En større åpning av samfunnet etter korona medvirker sannsynligvis også til at effekten av «felles skjebne-felles trøst» reduseres for mange. Når mange legekontorer, psykologer og skolehelsetjeneste er på ferie, er også mange flere overlatt til seg selv.

Heimdal sier videre at for å møte det økende behovet for tjenesten har Kirkens SOS satt opp rekordmange kurs for nye frivillige i år, både fysiske og digitale, slik at flere kan besvare krisehenvendelsene på telefon, melding og chat.

– For de som har noe fritid å avse for sårbare mennesker, tilbyr Kirkens SOS grundig samtaletrening og opplæring og vi har alltid behov for flere frivillige. Men vi må også som samfunn bli flinkere til å se hverandre, og vise praktisk omtanke for naboer, venner, kolleger og familiemedlemmer som kan trenge at noen bryr seg, sier Heimdal.


Nyeste fra Dagsavisen.no: