Nyheter

Rauerfjorden og Teineholmen blir vernet

– En viktig utvidelse av de vernede områdene i fjorden, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Regjeringa har opprettet to nye verneområder i Fredrikstad kommune. Rauerfjorden marine verneområde og Teineholmen naturreservat utgjør et sammenhengende område med viktige naturverdier. Det skriver regjeringen i en pressemelding.

– Oslofjorden har natur vi skal være stolte av, men tilstanden er flere steder kritisk både for planter, fisk og andre sjødyr. Jeg er glad for at vi i dag er i mål med en viktig utvidelse av de vernede områdene i fjorden, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Genser til Ytre Hvaler

Området som nå er vernet henger sammen med Ytre Hvaler nasjonalpark i sørøst. Færder nasjonalpark ligger like i nærheten på vestsiden av fjorden. Samlet er mer enn en tredjedel av Oslofjorden nå vernet.

– Ikke minst er jeg glad for at vi kunne verne dette viktige området i nært samarbeid med Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune, som har stått på for å få vernet på plass, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

De vernede områdene inneholder både vakker skjærgård og særegne naturverdier på dypet, som korallrev. Artsrikdommen er preget av den baltiske strømmen, som gir vann med lavt saltinnhold og store temperatursvingninger. Området er også viktig for sjøfugl.

Se kart over Rauerfjorden verneområde her.

Se kart over Teineholmen verneområde her.

– Jeg mener vernet vil være positivt for det aktive friluftslivet som foregår i området. Også kystfisket i området kan fortsette som før. Nye inngrep som kan skade naturen, som blant annet installasjoner på havbunnen, deponering av masse, mudring med videre og bruk av bunntrål, er eksempler på aktiviteter som blir forbudt, sier Rotevatn.

Nasjonalparkstyret for Ytre Hvaler nasjonalpark skal i det daglige forvalte verneverdiene knyttet til Rauerfjorden marine verneområde og Teineholmen naturreservat. Sammen med Kosterhavet nasjonalpark på svensk side av grensen, er et sammenhengende kystområde med et samlet areal på om lag 752 km² i Skagerrak – fra Fredrikstad til Kosterøyene og Bohuslän på svensk side – nå vernet.