Nyheter

Økt kapasitet og kompetanse på rusfeltet i kommunene

Kommunenes kompetanse og kapasitet på rusfeltet har økt, ifølge en rapport. Selv om ikke alle målene i opptrappingsplanen er oppfylt, får regjeringen godkjent.

Rapporten fra Fafo viser at langt flere brukere opplever at de har innflytelse på tjenestetilbud de mottar, og at det er tilpasset deres behov.

– Fra den dagen vi overtok regjeringskontorene har vi vært opptatt av å gi personer med rusproblemer et bedre tilbud og en bedre hverdag. Jeg er glad for at evalueringsrapporten viser at opptrappingsplanen på rusfeltet har gitt resultater, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Regjeringen ønsket å styrke innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliarder kroner fra 2016 til 2020. Rapporten vurderer målet som innfridd. Antallet årsverk steg med 4,4 prosent i perioden, og både tilgjengeligheten til tjenester og kompetansen har økt.

– Økt kapasitet og bedre kvaliteten i tilbudet til personer med rusproblemer har vært et viktig mål i opptrappingsplanen. Det gjør at flere får hjelp, og at kvaliteten på hjelpen blir bedre, sier Høie.

Ifølge rapporten er det derimot store kommunale variasjoner. Store og mellomstore kommuner har klart seg bedre enn mindre kommuner, noe som kan skyldes utfordringene med rekruttering av fagkompetanse og innretningen av de økonomiske virkemidlene.

Opptrappingsplanen består av fem hovedmål. Oppnåelsen vurderes i hovedsak som høy eller relativ høy.

Oppnåelsen for målet om at «alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse», ble vurdert som lav. Det var ikke mulig å gi en samlet vurdering av oppnåelsen for målet om at «alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat».

(©NTB)