Nyheter

Ofrene for A-krim blir svindlet av sine arbeidsgivere

Eiere i byggebransjen driver omfattende svindel på bekostning av seriøse aktører og egne ansatte. Utnyttingen av arbeidere gir store konkurransefortrinn.

Det kommer fram i en omfattende dokumentasjon på forholdene i en bransje som omsetter for 150 milliarder kroner årlig. En rapport fra A-krimsenteret i Oslo viser hvordan 29 aktører i Oslo og Viken «utnytter utenlandske arbeidstakere og begår andre former for arbeidslivskriminalitet.

A-krimsenteret jobber tverrfaglig mot arbeidskriminalitet og består av medarbeidere fra Arbeidstilsynet, Nav, politiet og Skatteetaten. Bygg- og anleggsbransjen regnes av A-krimsenteret som en risikobransje for arbeidslivskriminalitet.

– Det er en konkurranseutsatt bransje med høy etterspørsel etter billig arbeidskraft. I en undersøkelse foretatt av Byggenæringens Landsforening ble det anslått at cirka en tredel av dem som utførte arbeid i bygge- bransjen i 2019 var utenlandske, heter det i rapporten «Arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen i Oslo og Viken.»

Uverdige boforhold

Det er menn i alderen 30–49 år, hovedsakelig er de EØS-borgere fra Øst-Europa, men også EØS-borgere fra Sør-Europa, eller tredjelandsborgere. I Norge lever de under uverdige boforhold.

– Det er avdekket uforsvarlig innkvartering hos samtlige virksomheter som er kontrollert, heter det i rapporten.

Brøt covid-19-forskriften

I en av bedriftene forteller ansatte at de må bo på samme soverom som arbeidsgiveren, og at de er overvåket døgnet rundt.

Andre må bo i hus som er under totalrenovering, i kjellere og andre bygninger som ikke er godkjent som bolig. Andre ansatte har ikke tilgang til toalett, dusj eller varmt vann der de bor.

– Det er videre avdekket feil ved det elektriske anlegget, og manglende brannslukkingsutstyr. Videre er det avdekket brudd på bestemmelsen om innkvartering i covid-19-forskriften hos enkelte av aktørene, heter det i rapporten.

Stjeler fra ansatte

A-krimsenteret beskriver også et omfattende tyveri av de ansattes lønn. De finner brudd på allmenngjort lønn, brudd på overtidsbestemmelsene, manglende utbetaling av feriepenger og lønn ved sykdom. En arbeidstaker hadde jobbet ulovlig lange arbeidsdager i fire måneder uten å ha mottatt lønn.

Andre får ikke betalt for alle timene de jobber. A-krimsenteret finner også flere som rett og slett ikke får betalt lønn.

Sporadisk eller manglende lønnsslipp gjør det vanskelig å holde kontroll på hvor mye du skal ha i lønn. I andre bedrifter mangler arbeidsgiver fortløpende oversikt over hvor mye arbeidstakeren jobber.

Rapporten viser at utnyttelsen av arbeidstakere skjer i ulike former og ulik grad av alvorlighet.

– For den enkelte arbeidstaker kan utnyttelsen føre til økonomisk tap og tap av personlig verdighet og integritet. Noen arbeidstakere opplever også at arbeidsmiljøet, og i noen tilfeller også boforhold, kan medføre fare for liv og helse, oppsummerer A-krimsenteret.

(©NTB)