Nyheter

Sp sørget for å legge ny brannstasjon på is: – Vi må prioritere strammere

Både tid og penger er allerede brukt opp på «prosjekt ny brannstasjon i Fredrikstad». Haken er at ikke en eneste bystyrepolitiker ønsker seg noen ny brannstasjon.

– Vi må ta ned drifts- og investeringskostnadene i kommunen. Vi har kommet dithen nå at vi må prioritere strammere, sier Sps gruppeleder, Elin Tvete, til Dagsavisen Demokraten etter at hun i bystyrets siste møte før sommerferien fikk alle de 52 andre representantene med seg på et forslag om å utrede videre bruk av dagens brannstasjon på St. Croix i stedet.

Hadde åtte tomtealternativer

Det var tidlig i februar eiendomssjef Voica D. Imrik og brannsjef Stein D. Laache gikk ut i byens aviser for å fortelle at den 60 år gamle brannstasjonen i byen var gått ut på dato. De varslet samtidig et behov for å bygge en ny og større brannstasjon som også kunne huse feierne. Pris: 5-700 millioner.

Kort tid senere opplyste kommuneadministrasjonens representanter at de ville sette i gang leting etter egnede tomter og at private eiendomsbesittere skulle inviteres til å komme med tilbud om ledige arealer på minst 7500 kvadratmeter. Det ble også gjort, og snart hadde kommunen åtte tomtealternativer å velge mellom.

Nå er hele utredningsprosessen lagt på is.

Feierne i nye lokaler i Tomteveien

Om bakgrunnen for å stoppe planene, sier Elin Tvete dette til Dagsavisen Demokraten:

– Feiervesenet har flyttet inn i relativt nyoppussede lokaler i Tomteveien. Da regner jeg med at de kan være der inntil videre. Så får vi senere se hvem som være på brannstasjonen.

Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap har tidligere opplyst at det ikke finnes noen krav om at feiere må samlokaliseres med folk som jobber i utrykning. Det samme har de tidligere brannstasjons-medarbeiderne Odd Ragnar Evensen og Rune Karlsen hevdet.

– Er uttalelsene fra DSB, Evensen og Karlsen forklaringen på at dere vil droppe planene om en ny stasjon inntil videre?

– Vi hører jo på innspillene som kommer i en slik sak. Det har vært mange gode råd underveis her. Men det handler også om økonomi. Vi har vel egentlig ikke råd. Nettopp derfor har vi bedt kommunedirektøren om en utredning av videre bruk av dagens brannstasjon, forklarer Tvete.

Aps gruppeleder Atle Ottesen er på Tvetes bølgelengde:

– Vi måtte dra i bremsen nå. Dette var et forslag som i utgangspunktet kom fra administrasjonen. Likevel er det vi som har ansvaret for økonomien. Da mente vi tida nå var inne – før det skal brukes enda flere penger – å se om vi kan benytte dagens brannstasjon på St. Croix, sier Ottesen til avisa.

– Må alle forholde oss til kommunens økonomiske situasjon

I en e-post til Demokraten kommenterer kommunens bygg- og eiendomssjef Voica D. Imrik bystyrets vedtak slik:

– Dagens brannstasjon ble prosjektert på 1950-tallet (og tatt i bruk tidlig på 1960-tallet) etter datidens behov. Det er opplagt at et brann- og redningsvesen anno 2021 har andre behov enn et brann- og redningskorps hadde på slutten av 1950-tallet. Dagens brannstasjon har store utfordringer blant annet knyttet til et godt skille mellom skitten og ren sone, nok treningsareal, for lave høyder i portåpninger for moderne redningsbiler, for å nevne noe. Et stort innmeldt behov fra brannsjefen er også muligheten til å samlokalisere forebyggende avdeling, herunder feieravdelingen, og beredskapsavdelingen på ett og samme sted, anfører Imrik og understreker:

– Når det er sagt så er vi alle sammen nødt til å forholde oss til kommunens økonomiske situasjon, og det er også en kjensgjerning at miljøaspektet i å ta vare på eksisterende bygg fremfor å bygge nytt, er gjeldende som argument. Så gjelder det å få til et så godt «liv» som mulig for Fredrikstad Brann og redning i eksisterende bygg, frem til det tas en endelig beslutning i saken.