Nyheter

Utvalg delt i harde fronter om barnehagefinansiering

Utvalget som har sett på finansieringen av private barnehager, er både kraftfullt og delt i sine tilrådninger. Striden står om kommunenes rolle.

Ifølge utvalgsleder Knut Storberget er det full enighet i utvalget om at det er verdifullt at private aktører bidrar også framover når behovet for barnehageplasser er på vei ned.

– Vi er også enige om behovet for tillit og legitimitet i et privat marked som mottar 22 milliarder kroner fra fellesskapet og 4 milliarder kroner fra foreldrene, sier Storberget.

Dagens finansieringssystem for barnehager ble utformet da barnehagereformen i 2013 førte til en storstilt utbygging av nye barnehager etter at alle barn ble sikret barnehageplass. Åtte år senere er de private aktørene ikke bare små og halvt ideelle, men også store internasjonale kjeder med stor inntjening.

Superprofitt

Flertallet i utvalget består av utvalgsleder Knut Storberget, Virke, KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet. De er bekymret for kjededannelsen i sektoren og viser til analyser som tyder på at det er superprofitt i sektoren. Det betyr at avkastningen er langt høyere enn på Oslo Børs. Flertallet ønsker at kommunene skal lage lokale regler for finansiering av barnehager med mulighet for å differensiere mellom små aktører og store kjeder.

Fagforbundet viser til at mens den årlige avkastningen på Oslo Børs lå på 8,4 prosent fra 2007 – 2016, var den gjennomsnittlige årlige egenkapitalavkastningen for private barnehager på 28,3 prosent i samme periode.

– Det er nesten så jeg ikke tror det jeg leser, men dette bekrefter det Fagforbundet har sagt i lang tid. Vi kan ikke ha det slik at det skal være mer lønnsomt å drive private barnehager enn å drive industri, sier lederen av Fagforbundet Mette Nord.

– Truer tilbudet

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) utgjør mindretallet i utvalget. De ønsker et grunntilskudd til barnehagene som skal sikre finansiering av de nasjonale kravene alle barnehager skal innfri.

PBL frykter konsekvensene av flertallets forslag. Det truer tilbudet for 140.000 barn i private barnehager, ifølge administrerende direktør Anne Lindboe.

– Vi synes det er svært oppsiktsvekkende at fagforeningene og Virke er villige til å fjerne den lovfestede retten til likebehandling – som sikrer barn i private barnehager et likeverdig tilbud med barn i kommunale barnehager, sier hun.

Høyre mener forslaget bryter med prinsippet om likebehandling mellom offentlige og private barnehager og er bekymret for at forslaget kan bli kroken på døra for mange private barnehager.

– Flertallets forslag betyr i praksis at kommunene skal ha lov til å forskjellsbehandle mellom barn som går i privat eller kommunal barnehage. Det vil skape et A- og et B-lag. Det er ikke akseptabelt for Høyre, sier barnehagepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde.

-Demontering

– Frp er overrasket og sjokkert over hvor langt utvalget går, for dette trodde vi skulle bli en kjedelig teknisk rapport som knapt ville bli omtalt som en notis i Klassekampen, sier lederen av utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen.

NHO-topp Ole Erik Almlid karakteriserer flertallsforslaget som en «demontering av barnehageforliket». For Arbeiderpartiet er det viktigst at tilskuddene brukes på barna.

– Det er interessant at også dette utvalget vil gi kommunene større styring over finansiering av private barnehager. Det er et utgangspunkt Arbeiderpartiet er enig i, sier utdanningspolitisk talsperson i Ap, Torstein Tvedt Solberg.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes hilser flertallsforslaget velkommen og vil kreve at et nytt flertall etter stortingsvalget går enda lenger og gjør lovendringer som sikrer profittfrie barnehager.

– Rødt har folkeflertallet i ryggen når vi vil hindre at penger bevilget til barnehage, går til privat profitt. Nå har vi også flertallet i barnehageutvalget, nå er det på tide med profittfri barnehage, sier Moxnes.

(©NTB)