Nyheter

177 tilsyn i barnehager og skoler – ti hadde alt på stell

I fjor gjorde statsforvalterne 177 tilsyn i barnehager og skoler. Det ble avdekket regelbrudd i nesten alle tilsynene.

Målet for de 177 tilsynene var kommunen som skole- og barnehageeier der statsforvalterne gjennom ulike kilder hadde fått mistanke om brudd på regelverket, skriver Utdanningsnytt.

Statsforvalterne skal sette i gang tilsyn etter en vurdering av hvor sannsynlig det er at et tilsyn vil vise brudd på regelverket. Derfor er trolig andelen brudd i disse tilsynene høyere enn generelt i skoler og barnehager.

Ronny Alver Gursli i avdeling for tilsyn i Utdanningsdirektoratet mener likevel at resultatene ikke bør bli oppfattet som marginale eller spesielle.

– Håpet vårt er at med å presentere denne rapporten, gir vi skoler og barnehager et innblikk i hva det er ført tilsyn med, og med det en sjanse til å kontrollere seg selv og rette opp egne avvik, sier han til Utdanningsnytt.

Gjennomgående trekk fra tilsynene er at barnet sin rett til å bli hørt må bli bedre tatt vare på, og kommunene må bli flinkere til å ivareta barnas beste når de gjør vedtak. Også at kommunene ikke selv setter i gang tilsyn når omstendighetene tilsier det, er blant regelbruddene.

(©NTB)