Nyheter

Tatt for smugling av strengt regulert kjølegass

Blant mengden av deklarerte bildeler fant tollerne flere beholdere inneholdende klimagasser som er ulovlig å importere til Norge uten spesiell tillatelse.

Totalt ble det funnet seks slike gassbeholdere i lasterommet på den litauiskregistrerte varebilen.

Det var fredag 11. juni at tollerne ved Svinesund stoppet en litauiskregistrert varebil som var på vei ut fra rød sone ved tollstasjonen. Den mannlige sjåføren i 30-årene hadde vært innom ekspedisjonen, og hevdet å ha tollklarert alle varene han hadde med seg.

– Han viste fram tre ulike deklareringer på bildeler av forskjellige slag, men det ble likevel besluttet å foreta en nærmere kontroll, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Seks flasker

Lasterommet på varebilen ble undersøkt, og det ble avdekket flere kartonger som var merket med at de inneholdt såkalt HFK-gass.

Dette er en type gasser som blant annet benyttes i kjøleanlegg, klimaanlegg i biler og varmepumper. Fordi dette regnes som klimafiendtlige gasser, er det et forbud mot både import og eksport av disse uten tillatelse fra Miljødirektoratet, forteller Grandahl.

– Fem beholdere på 12 kilo hver lå spredt rundt blant bildelene, så det var tydelig at det ikke var meningen at de skulle synes, utdyper han.

– Bilen ble også skannet, og da kunne operatøren se at det var en gassbeholder igjen på lasta som ikke ble funnet i første omgang, legger Grandahl til.

Også rett før jul i fjor gjorde Svinesund-tollerne et lignende funn, og seksjonssjefen mente da at det var første gang de hadde gjort et slikt beslag ved tollstasjonen.

Må kjøres til godkjent anlegg

Totalt ble det funnet 73,6 kilo av gassen R-134a, også kjent som tetrafluoroethane. En dobbeltsjekk av sjåførens papirer viste at gassbeholderne ikke var deklarert, og på spørsmål om hvem som eide dem svarte han at de skulle leveres til et firma i Norge.

I tillegg til det generelle import- og eksportforbudet, er denne gassen også sterkt avgiftsbelagt dersom det gis tillatelse.

– Da blir det en avgift på 1.430 kroner per kilo, så det var nok derfor han i stedet forsøkte å smugle det inn, sier Grandahl.

Totalt utgjorde dette smuglingsforsøket en avgiftsunndragelse på 141.774 kroner. Gassen ble beslaglagt, og oppbevares midlertidig ved tollstasjonen til den kan fraktes til et anlegg som er godkjent for å ta den imot.

– Jeg vet ikke hva han fikk i straff, men det ble i alle fall skrevet en anmeldelse, og han vil nok få en reaksjon fra politiet for å ha smuglet denne gassen, avslutter seksjonssjefen.


Hermund L. Kjernli

Hermund L. Kjernli

Journalist