Nyheter

I harnisk over lønnsgapet

Mens ledelsen i Frevar bevilges titusener i lønnspåslag, stiger misnøyen blant de ansatte. Lønnsgapet er en hovedgrunn til at arbeidsmiljøet er i ferd med å bli ødelagt, ifølge tillitsvalgt.

Frevar

Om det dampet av søpla i forbrenningsanlegget som knuste hele den nasjonale streiken for ti dager siden, så er det full fyr i arbeidsmiljøet ved det kommunale forbrenningsanlegget.

– Jeg har ikke opplevd dårligere stemning noen gang på de 23 årene jeg har jobbet her, sier El- & IT-tillitsvalgt Ørnulf Norli til Demokraten.

Hevder forhandlinger ikke er reelle

Men Norli er ikke den eneste klubblederen som sier dette. Demokraten har intervjuet alle de fire tillitsvalgte som i sum representerer nesten samtlige 82 ansatte ved Frevar. Oppfatningen er at ledelsen og styret ikke tar situasjonen på alvor.

Man kan ikke invitere et annet fotballag til kamp uten å ha en ball å spille med.

—  André Kazinci, leder for Det norske Maskinistforbundet (DNMF) ved Frevar

André Kazinci, den lokale lederen for Det norske Maskinistforbundet (DNMF) sier det slik:

– Årsakene til at arbeidsmiljøet er i ferd med å bli helt ødelagt her ute er mange. Men en hovedgrunn er at sjefssjiktet bevilges lønnsøkninger som er helt hinsidige i forhold til hva ansatte på «gølvet» får. Når vi på toppen av dette heller ikke får gjennomført lønnsforhandlinger etter hovedavtalens bestemmelser, er det ikke rart folk blir sinna, sier Kazinci og viser fram protokolltilførsler som fastslår at samtlige fire fagforeninger mener at ledelsen ikke har ført reelle forhandlinger slik lovverket krever.

André Kazinci

– Det er ikke reelle forhandlinger når resultatet av forhandlingene er fastsatt på forhånd av arbeidsgiveren. Sagt med andre ord: Man kan ikke invitere et annet fotballag til kamp uten å ha en ball å spille med, sier Kazinci, som sammen med Ørnulf Norli fra El &IT, Rino Oshaug fra Fagforbundet og Thorbjørn Bakke fra NITO hevder at ledelsen bryter med reglene om god forhandlingsskikk.

Lederlønninger fra 600.000 til over millionen

Og mens brorparten av de ansatte får fra null til 7.000 kroner for å opprettholde tidligere avtaler om lønnsutvikling, bykser ledelsen oppover på lønnsstigen med alt fra 25.000 til 60.000 kroner i lønnspåslag.

I en rapport Demokraten har fått se, har Frevar-direktøren nå et tjuetall ledere under seg som alle lønnes med mellom 600.000 og 930.000 kroner året (seks har over 825.00), mens han selv har en lønn på 1.151.480 kroner året. Skift- og driftsoperatørene, som det er flest av ved Frevar, har ifølge statistikken 450.000 til 500.000 i lønn og blir altså møtt med ingenting eller, for noen, 7.000 kroner i påslag.

– Det er vel med Frevar som mange andre bedrifter i landet; lønnsgapet mellom de ansatte og lederne vokser for hvert år. Jeg sier ikke at vi har dårlige lønninger vi som er på «gølvet». Jeg sier bare at forskjellene blir større og større. Det er noe av det som irriterer oss mest, sier maskinistforbundets tillitsvalgte, Kazinci, og minner om den nylig avsluttede streiken hvor arbeiderne kjempet om 50-øringer.

Har ikke lenger medarbeiderundersøkelser

Ifølge Kazinci og mange av de ansatte Demokraten har snakket med den siste uka, har Frevar heller ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser på flere år.

– Hellstrøm (direktøren) sier han ikke har tid. Men dette må han jo prioritere, sier Kazinci alvorlig.

– Hva sier styreleder Hege Dubec (Ap) når dere går til henne med problemene ved Frevar?

– Hun sier at hun ikke vil involvere seg. Konflikter og problemer skal løses på lavest mulig nivå, sier hun. Hva skal vi med en styreleder som ikke kan snakke med oss tillitsvalgte om hva som rører seg i bedriften, spør Kazinci seg.

Hege Dubec

Arbeidende styreleder i deltidsstilling

Overfor Demokraten, og en i e-post til Kazinci, bekrefter Dubec at hun ber om at konflikter løses på lavest mulig nivå. Når Demokraten spør om hvorfor, henviser hun til nye bestemmelser i kommuneloven. Hun legger likevel til:

– Men jeg skal snart ta et møte med de tillitsvalgte. Det skal jeg.

Sist helg ga hun også de tillitsvalgte beskjed om det samme på sms. Dubec hever selv 306.000 kroner i året.

– Det er ikke honorar, det er lønn. Jeg er en arbeidende styreleder som også møter direktøren en gang i uka for å snakke om de aktuelle sakene. Jeg har altså ikke 306.000 i året for å gå på seks styremøter. Og så er det heller ikke sånn at Frevar-styret har fastsatt denne lønna, det er det bystyret som har vedtatt, uttaler Dubec og legger til i en e-post:

– Frevars frikjøp er bestemt av bystyret, på lik linje med andre frikjøpte politikere. Og det følger samme frikjøp og godtgjøring som teknisk utvalg. Jeg har en 40 prosents stilling som frikjøpt. Vi har en tentativ møteplan, og legger inn ekstra styremøter etter behov. Fra januar til juni i år vil styret ha hatt fem styremøter. Jeg deltar også på møter med teknisk utvalg, ordfører og med nestleder i styret. Jeg har hatt tre møter med tillitsvalgte etter jeg tiltrådte som styreleder i mars 2020 og har en god dialog med de to ansattrepresentantene i styret. Grunnet ny kommunelov er ikke styreleder en del av forhandlingsutvalget, og er ikke med i lokale forhandlinger som tidligere. På lik linje med Fredrikstad kommune, skriver Dubec, som inntil januar 2020 var heltidstillitsvalgt i Fagforbundet i kommunen.

60.000 for bare få år siden

Tidligere Frevar-styreleder Victor Kristiansen (Ap) bekrefter Dubecs utsagn:

– I 2015 vedtok bystyret at Frevar-styrelederen skulle få det samme frikjøpet som lederen av teknisk utvalg. Det betyr at Frevar-styrelederen går på jobb på Frevar en gang i uka, opplyser Kristiansen til Demokraten.

Jan Paus (KrF) var i en årrekke styreleder ved Frevar inntil han gikk av på forsommeren 2012 – altså før vedtaket om at styrelederen skulle frikjøpes for å jobbe ved Frevar. Han hadde i perioden 2007-2011 en godtgjørelse på 64.000 kroner året, viser tall Demokraten har hentet inn.

– Jeg husker ikke hva jeg fikk. Jeg blir målløs når jeg hører om 306.000 kroner. Utover å si det, har jeg ikke lyst til å blande meg inn i dette, sier den 89 år gamle tidligere styrelederen og Fredrikstad-ordføreren, som nå er bosatt i Bærum.

En telefonrunde Demokraten har tatt til de andre byene i Ytre Østfold (nå Viken) viser at styrelederen ved Movar i Moss har en godtgjørelse på 106.000 kroner året. Verken Sarpsborg eller Halden har egne styreorganer for sine avfallsmottak, som heller ikke har forbrenningsanlegg slik Fredrikstad har.

Hellstrøm: – Folk trives godt

– Jeg ønsker en god dialog og samhandling med de tillitsvalgte. Det er viktig for meg i min funksjon, for Frevar og for Fredrikstad kommune. Vi må klare å være uenige om enkeltsaker uten at det gjør at vi er uenige om alt. Jeg ser frem til å jobbe videre med å utvikle arbeidsmiljøet sammen med de ansatte ved Frevar. Vi har gode systemer for dette, og jeg opplever godt samarbeid, sier Frevar-direktør Fredrik Hellstrøm til Demokraten.

Mens de tillitsvalgte og ansatte Demokraten har snakket med melder om et dårlig arbeidsmiljø ved Frevar, er direktørens inntrykk at folk har det bra.

Fredrik Hellstrøm

– Basert på gjennomførte medarbeidersamtaler, tilbakemeldinger fra hovedverneombud og verneombud på Arbeidsmiljøutvalgets møter, og andre orienteringsmøter samt sykefravær, har vi det bra på Frevar. Folk er stolte av arbeidsplassen sin og trives godt. Både på grunn av større avstand grunnet korona, og mangel på ressurser, er det flere av oss som kan oppleve hverdagen som utfordrende. Ledelsen oppfatter likevel at vi har godt samarbeid og gode kommunikasjonslinjer med de ansatte. Jeg ser frem til å jobbe videre med alle flinke medarbeidere vi har.

– Når ble det sist avholdt en medarbeiderundersøkelse (basert på samtaler med de ansatte)? Det hevdes at det er flere år siden – hva er grunnen til det?

– Frevar har ikke hatt medarbeiderundersøkelser som eget verktøy. Fagforeningene kom med dette som forslag i 2020. Dette sa direktør ja til. Vi har så behandlet innføring av medarbeiderundersøkelser som egen sak på Frevars Arbeidsmiljøutvalg. To systemer ble vurdert: Systemet som Fredrikstad kommune bruker, og et system som heter Zondera, som Kronos Titan benytter. Et enstemmig AMU gikk for å bruke Zondera-systemet som nå er kjøpt inn. Første gjennomføring er høsten 2021.

– De tillitsvalgte opplever at lønnsforhandlingene ikke har vært reelle. Hva kan du si til dette?

– Det er vanskelig for meg å kommentere dette. Jeg har en annen opplevelse. Denne diskusjonen ønsker jeg å ta direkte med våre tillitsvalgte.

– Hva kan du si om lederlønnskulturen – har Frevar fått en topptung ledelse med mange svært godt betalte medarbeidere?

– Frevars ledergruppe består nå av sju personer. Vi har dessuten seks mellomledere med personalansvar. Vi er totalt 80 ansatte. Vi opplever at lønnsnivået hos oss nå er i nivå med det markedet vi rekrutterer fra.

– Har lønnsforskjellene mellom ledere og ansatte på «gølvet» økt de siste ti åra? I så tilfelle; hvorfor?

– De tallene har vi ikke her og nå. Da må vi først bli enige om utregningsmetode, deretter må vi gå gjennom de siste ti årene. Dette må vi eventuelt få komme tilbake til.

– Ingen ansatte (bortsett fra de tillitsvalgte) tør snakke åpent med pressen. Har dette med tjenestereglementet å gjøre?

– Alle ansatte har ytringsfrihet og kan selvsagt uttale seg på egne vegne i mediene.

Følg Demokraten på Facebook og Instagram!